Regioninės apimties dokumentai

Atnaujinta
  • Galimybių ir alternatyvų studija „Alytaus regiono bioskaidžių atliekų tvarkymo infrastruktūros sukūrimas“, 2010 m.
  • Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo planas 2008-2017 m. 
  • Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo planas 2014-2020 m.
  • Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo plano 2014-2020 m. pakeitimas.
  • Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės stebėsenos ir kontrolės vykdymo bei stebėsenos ir kontrolės rodiklių ir jų kriterijų nustatymo tvarkos aprašas.