Monitoringai

Atnaujinta

Alytaus regioninio sąvartyno ir UAB „Toksika“ Alytaus filialo toksinių atliekų laikino saugojimo aikštelės požeminio vandens monitoringas:

Alytaus regioninio sąvartyno aplinkos monitoringas su dujų, filtrato ir paviršinių nuotekų tyrimais:

Uždarytų sąvartynų penkmečio monitoringo ataskaitos, parengtos 2014 m.:

Uždarytų savartynų 2014 m. monitoringo ataskaitos:

Uždarytų savartynų 2015 m. monitoringo ataskaitos: