Žaliųjų atliekų kompostavimas aikštelėse

Atnaujinta

Gyventojų ar įmonių atvežtos šakos ir kitos žaliosios atliekos į kompostavimo aikšteles praeina ilgą kelią, kol tampa naudojamu kompostu.

 

Gyventojų ir juridinių asmenų pristatytos žaliosios yra smulkinamos specialia technika.

 

 

 

 

 

Taip atrodo susmulkintos šakos

 

 

 

Susmulkintos medžių šakos, lapai ir kitos žaliosios atliekos kraunamos į rietuves, ir kas dvi savaites yra perkraunamos, kad kompostuojama medžiaga gautų kuo daugiau oro, reikalingo pūdymui. Jeigu maža drėgmės, papildomai yra laistoma kompostinė medžiaga.

 

Prieš sijojimą kompostas permalamas specialiu komposto smulkintuvu.

 

 

Po to kompostas sijojamas specialiu būgniniu rėčiu – sijotuvu ,,Joker“, kuris atskiria kompostą.

 

Po sijojimo likusias netinkamas kompostui frakcijas grąžina papildomam pūdymui.

Nuotraukoje matyti atskirtos frakcijos, kurias papildomai reikia pūdyti.

 

 

 

Pagaminto komposto gali įsigyti gyventojai