Spausdinti

Projektai

Atnaujinta: 2017-05-11

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus apskrities ir Kauno apskrities skyriai palankiai įvertino Alytaus regiono savivaldybių pateiktus projektinius pasiūlymus dėl komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Alytaus regione.

Bendrovė gavo kvietimus teikti paraiškas pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“.

Finansuojamos veiklos:

  • biologinių atliekų surinkimo konteinerių ir (arba) kompostavimo priemonių individualioms valdoms plėtra;
  • konteinerinių aikštelių įrengimas/ rekonstrukcija ir konteinerių konteinerinėms aikštelėms įsigijimas;
  • didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas/ atnaujinimas ir (arba) jų pritaikymas atliekų paruošimui naudoti pakartotinai;
  • atliekų paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūros sukūrimas/ atnaujinimas;
  • visuomenės informavimas atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais.

Planuojama vykdyti du projektus:

  1. Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Alytaus regione.
  2. Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno regione (Prienų r. ir Birštono savivaldybėse).

Informacija apie projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno regione (Prienų rajono ir Birštono savivaldybėse)“

Eil. Nr.Investicijų projekto duomenysInvesticijų projekto duomenų aprašymas
1. Viešoji paslauga, kurios kokybei gerinti skirtas investicijų projektas Komunalinių atliekų rūšiuojamasis atliekų surinkimas ir atliekų paruošimas naudoti pakartotinai
2. Projekto tikslas Prienų rajono ir Birštono savivaldybėse plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo atliekų surinkimo infrastruktūrą bei sukurti atliekų paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą
3. Projekto veiklos

1.1. Konteinerinių aikštelių įrengimas ir konteinerių įsigijimas;

1.2. Atliekų paruošimo naudoti infrastruktūros sukūrimas (daiktų punkto įrengimas);

1.3. Biologinių atliekų konteinerių individualioms valdoms plėtra (konteinerių maisto atliekoms atskirai surinkti prie individualių valdų įsigijimas).

4. Projekto pareiškėjas UAB Alytaus regioninis atliekų tvarkymo centras
5. Projekto partneris (-iai) Nėra
6. Projekto biudžetas, Eur 2.194.337
7. Prašomas finansavimas, Eur 1.838.460
8. Projekto įgyvendinimo vieta Kauno administracinis regionas, Prienų rajono ir Birštono savivaldybės bei Alytaus atliekų tvarkymo regionas (daiktų punktas)
9. Projekto įgyvendinimo trukmė 18 mėnesių

Informacija apie projektą „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Alytaus regione“

Eil. Nr.Investicijų projekto duomenysInvesticijų projekto duomenų aprašymas
1. Viešoji paslauga, kurios kokybei gerinti skirtas investicijų projektas Komunalinių atliekų rūšiuojamasis atliekų surinkimas
2. Projekto tikslas Plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo atliekų surinkimo infrastruktūrą Alytaus regione
3. Projekto veiklos

1.1. Konteinerinių aikštelių įrengimas ir konteinerių įsigijimas

2.1. Didelių gabaritų atliekų surinkimo naujų aikštelių įrengimas (Lazdijų r. ir Varėnos r.) ir atnaujinimas (Druskininkuose)

3.1. Biologinių atliekų konteinerių individualioms valdoms plėtra (konteinerių maisto atliekoms atskirai surinkti prie individualių valdų įsigijimas)

4. Projekto pareiškėjas UAB Alytaus regioninis atliekų  tvarkymo centras
5. Projekto partneris (-iai) Nėra
6. Projekto biudžetas, Eur 4.325.492
7. Prašomas finansavimas, Eur 3.352.807,77
8. Projekto įgyvendinimo vieta Alytaus administracinis regionas
9. Projekto įgyvendinimo trukmė 21 mėnuo