Alytaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra

Atnaujinta

Projekto vertė: 36 506 839,63 Lt, iš kurių: ES Sanglaudos fondo paramos dalis – 31 030 813,68 Lt, UAB ARATC lėšos – 5 475 025,95 Lt

Projekto įgyvendinimo terminas:  37 mėn.

Projekto tikslas: Projektas atitinka Tarybos direktyvą 2008/98/EB dėl atliekų, kurioje skatinamas atskiras biologinių atliekų surinkimas ir tinkamas apdorojimas. Sukurta komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūra leis atskirai (ne sąvartyne) pūdyti komunalines atliekas. Tai padės išspręsti problemą, kuri kyla dėl bioskaidžių atliekų surinkimo bei priėmimo į saugomas aikšteles ir sąvartynus.
Projektas taip pat atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą Nr.2006/12/EB dėl atliekų panaudojimo ir produktų regeneravimo. Būtent kompostavimo būdu vyksta atliekų bei panaudotų medžiagų irimas, kurio metu organinės atliekos paverčiamos dirvožemiui bei augalams lengvai pasisavinamų maistinių medžiagų šaltiniu, kuris yra tinkamas naudoti sąvartynų ir karjerų rekultivavimui. Projekto metu siekiama užtikrinti bioskaidžių atliekų optimaliausius apdorojimo, naudojimo ir perdirbimo metodus.
Projektas bendrai atitinka ir Tarybos direktyvą 1991/31/EB, nustatančią, jog sąvartynuose gali būti šalinamos tik apdorotos atliekos.
Įgyvendinamas projektas prisidės prie šios direktyvos nuostatų, kadangi visos komunalinės atliekos bus apdorojamos ir tik dalis atliekų, kurių po apdorojimo negalima bus panaudoti bus deponuojamos sąvartynuose.

Įgyvendinant projektą viešo konkurso būdu bus nupirkta buitinių atliekų kompostavimo konteineriai miesto individualių namų gyventojams, pastatyta komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo, biologinio apdorojimo su energijos gamyba ir virtuvės atliekų biologinio apdorojimo įrenginiai Alytaus regioniniame sąvartyne ir Druskininkų kompostavimo aikštelėje.

PROJEKTO EIGA:
1. 2012 m. gruodžio 19 d. pasirašyta rangos sutartis su UAB „Dzūkijos statyba“: Alytaus rajone, Alovės sen., Takniškių km., bus statomi komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo ir anaerobinio apdorojimo įrenginiai. Virtuvės atliekų biologinio apdorojimo įrenginių Druskininkų kompostavimo aikštelėje atsisakyta.

2. 2013 m. sausio mėn. Alytaus regiono miestų individualių namų gyventojams pradėti dalinti 6000 vnt. kompostavimo konteinerių.