Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas

Atnaujinta

Projekto numeris:
2001/LT/16/P/PE/003

Projekto finansavimas
Projekto vertė – 26 999 037 Lt, iš kurių:
ES Sanglaudos fondo paramos dalis – 13 499 518 Lt (66 proc.);
LR biudžetas: 5 334 355,50 (26 proc.);
UAB ARATC lėšos: 1 619 940,60 (8 proc.)

Viso tinkamos finansuoti lėšos: 20 453 814 Lt
Netinkamos finansuoti lėšos: 6 545 222,70 Lt

Šiuo projektu siekiama sukurti kompleksinę atliekų tvarkymo sistemą, atitinkančią Europos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas, Alytaus apskrityje ir dviejose Kauno apskrities savivaldybėse. Projektas apima komunalinių atliekų rinkimą ir gabenimą bei atliekų tvarkymo ir šalinimo įrenginių statybą. Projektas bus įgyvendintas bendradarbiaujant su privataus sektoriaus įmonėmis, kurios atliks komunalinių atliekų rinkimo, gabenimo, rūšiavimo bei perdirbimo funkcijas ir investuos į įrangą bei specialiąsias transporto priemones bei įrangą.

Projektas susideda iš dviejų etapų: pirmajame bus sukurta atliekų surinkimo sistema, bei pastatytas regioninis sąvartynas, dvi žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės, penkios stambiųjų ir specifinių atliekų surinkimo aikštelės, nupirkta reikiama technika.

Antrajame etape uždaryti senieji atliekų sąvartynai Alytaus regione.

Pradėjus eksploatuoti regioninį Takniškių sąvartyną, Alytaus regione bus uždaryti šiuo metu veikiantys 22 ES reikalavimų neatitinkantys sąvartynai. Takniškių sąvartynas priims išrūšiuotas atliekas ir jas paskirstys skirtingiems perdirbimo sektoriams. Tinkamos atliekos atiduodamos perdirbti, o pavojingos bus tvarkomos pagal Valstybinę pavojingų atliekų tvarkymo programą.

Taip pat įrengtos žaliųjų atliekų kompostavimo ir didžiųjų atliekų priėmimo aikštelės, suprojektuoti sąvartynui skirti lietaus nuotekų valymo mechanizmai, siurblinė, priešgaisriniai rezervuarai, į miesto tinklus nutiesta spaudiminė – savitakinė trasa, įsigyta mobilioji sąvartyno technika, pastatytas administracinis pastatas. Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui teikta techninė pagalba, vykdyta atliktų darbų priežiūra.

Centralizuota atliekų tvarkymo sistema padės išspręsti atliekų apskaitos ir srautų kontrolės problemą. Bus sudarytos sąlygos racionaliau perdirbti viso regiono atliekas. Be to, surenkant ir utilizuojant filtratą, dujas sumažės neigiamas poveikis aplinkai. Naujoji Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistema leis gyventojams teikti kokybiškas ir pigias paslaugas.

Projekto įgyvendinimo terminas

Pradžia – 2001 m. gruodžio 13 d.
Pabaiga – 2008 m. gruodžio 31 d.

Projekto įgyvendinimo eiga

  1. 2005 m. balandžio 22 d. baigtos statyti Druskininkų organinių atliekų kompostavimo ir stambiųjų bei kitų atliekų surinkimo aikštelės.
  2. 2005 m. rugsėjo 2 d. su UAB „Skirnuva“ pasirašyta Alytaus regioninio sąvartyno statybos ir senojo sąvartyno uždarymo rangos sutartis.
  3. 2005 rugsėjo 21 d. su UAB „Alkesta“ pasirašyta didžiųjų ir kitų atliekų priėmimo aikštelių statybos Varėnoje, Lazdijuose ir Prienuose rangos sutartis.
  4. 2006 m. liepos 3 d. pasirašytos mobiliosios technikos sąvartynams – atliekų tankintuvo (kompaktoriaus) (867 538,17 Lt), buldozerio (514 900 Lt) ir kaušo-komposto smulkintuvo-sijotuvo (108.789,00 Lt) pirkimo sutartys.
  5. 2006 liepos 4 d. pasirašyta mobiliosios technikos sąvartynams – sijotuvo – būgninio rėčio (264 200 Lt) pirkimo sutartis.
  6. 2006 gruodžio 19 d. pasirašyta rangos darbų sutartis „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas: Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro administracinio pastato Vilniaus g. statyba Nr. V/2006/A40“. Sutarties bendra vertė 2 637 159,58 Lt.
  7. 2006 gruodžio 19 d. pasirašyta mobiliosios technikos sąvartynams – krovininio automobilio (51 627 Lt) ir kompostuojamų atliekų smulkintuvo (486 400 Lt) pirkimo sutartys.
  8. 2007 m. sausio mėn. pradėtos eksploatuoti Lazdijų, Prienų ir Varėnos rajonų stambiųjų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės.
  9. 2007 m. spalio 17 d. UAB ,,Dzūkijos statyba“ įvykdė sutartį dėl Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro administracinio pastato Vilniaus g. 31. Alytuje statybos.
  10. 2007 m. lapkričio 29 d. UAB „Skirnuva“ ir UAB „Parama“ pridavė eksploatuoti regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną Takniškių k., Alytaus r.