Alytaus regiono Takniškių sąvartyno uždarymas

Atnaujinta

Uždarytas senasis Takniškių sąvartynas šiandien labiau primena tvarkingą pylimą, nuo kurio nebesklinda jokie nemalonūs kvapai. Bendrovė „Alkesta“ jau baigia atlikti visus rangos sutartyje numatytus senojo sąvartyno antrojo etapo uždarymo darbus. „Senasis sąvartynas uždarytas, laikantis visų aplinkosauginių reikalavimų, taip užkertant kelią bet kokiai aplinkos taršos galimybei Takniškių sąvartyno atliekų lauko uždarymas vyksta sklandžiai: visi darbai atliekami laiku ir kokybiškai“, – sėkmingai įgyvendinamu projektu „Alytaus regiono Takniškių sąvartyno uždarymas“ džiaugėsi Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) direktoriaus pavaduotojas Romualdas Dimša.

Projektas (kodas Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-007) įgyvendinamas pagal Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančios Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymasis“ prioriteto įgyvendinimo priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“. Bendra ES Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamo projekto vertė siekia daugiau kaip 9,189 mln. litų, iš kurių didžiausią dalį – daugiau kaip 7,810 mln. litų – sudaro Sanglaudos fondo parama. Likusios projekto įgyvendinimui reikalingos lėšos – 1,378 mln. litų – yra skirtos iš Lietuvos valstybės biudžeto.

Senojo Takniškių sąvartyno atliekų kaupo uždarymas – svarbus žingsnis, kuriant šiuolaikišką atliekų tvarkymo sistemą Alytaus regione. Pirmasis senojo sąvartyno uždarymo etapas buvo įgyvendintas prieš kelerius metus, jo vietoje įrengiant naują aplinkosauginius reikalavimus atitinkantį regioninį sąvartyną. Į jį šiuo metu gabenamos atliekos iš visų septynių regionui priklausančių savivaldybių.

Takniškių sąvartyno atliekų kaupo uždarymo darbai tęsėsi septyniolika mėnesių: per juos atliekų kaupas uždengtas specialia danga su dujų drenažiniu, izoliaciniu, prasisunkusio kritulių vandens filtraciniu, gruntiniu ir augaliniu vejos sluoksniais, įrengta paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo sistema, atitinkamai rekonstruojant filtrato ir paviršinių (lietaus) nuotekų nuvedimo sistemas bei rekultivuojant darbo zonos teritoriją.

Atliekant baigiamuosius darbus praėjusių metų lapkritį įrengtas žiedinis kelias, sutvarkyta papėdės zona, iškasti grioviai, planiruotas gruntas, įrengtas dirvožemio sluoksnis ir užsėta žolė. Pagal aplinkosauginius reikalavimus uždarius sąvartyną, lietaus vanduo nepatenka į atliekų kaupą ir užkertamas kelias aplinkos taršai bei kuriama švaresnė ir saugesnė aplinka. Tai ir yra svarbiausias tikslas, kurio siekiama, kuriant šiuolaikišką atliekų tvarkymo sistemą.

Baigus senojo sąvartyno uždarymo darbus, rangos sutartyje yra numatytas dar 12 mėnesių laikotarpis pranešimams apie defektus, o uždarytas sąvartynas ir toliau bus prižiūrimas, kaip numato Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo ir priežiūros po uždarymo taisyklės.

Šiuolaikiška atliekų tvarkymo sistema kuriama siekiant užtikrinti geresnę gyvenimo kokybę visiems žmonėms, tad visi jie ir turėtų dalyvauti tos sistemos kūrimo procese. Minimas projektas padeda sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp Europos Sąjungos piliečių.

Daugiau informacijos apie jau uždarytą senąjį Takniškių sąvartyną rasite čia.

  • 2012-09-25  pranešimas apie uždarytą senąjį Takniškių sąvartyną.
  • 2012-11-23 pranešimas apie uždarytąjį senąjį Takniškių sąvartyną.
  • 2013-03-26 pranešimas apie uždarytąjį senąjį Takniškių sąvartyną.