Spausdinti

Alytaus miesto savivaldybė

Atnaujinta: 2017-04-27

 • 2008 m. lapkričio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-214 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tvirtinimo“
 • 2012 m. gruodžio 20 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-289 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimu Nr. T-214 patvirtintų  Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų dalinio pakeitimo“.
 • 2009 m. rugpjūčio 27 d. UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ direktoriaus įsakymu Nr. V-158 patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos mokėtojų registro tikslinimo tvarka.
 • Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos mokėtojų registro tikslinimas, nustatant faktinį nekilnojamo turto plotą/naudojimo paskirtį tais atvejais, kai patalpos faktiškai naudojamos pagal kitą paskirtį, nei nurodyta VĮ „Registrų centras“: sąžiningumo deklaracija, prašymas.
 • 2009 m. rugsėjo 24 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-181 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo“.
 • Lengvatų priedas Nr.1
 • Lengvatų priedas Nr.2
 • Lengvatų priedas Nr.3
 • 2010 m. balandžio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-115 ,,Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-09-24 sprendimo Nr. 181 ,,Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo“ pakeitimo“.
 • ATMINTINĖ vietinės rinkliavos mokėtojams.
 • 2010 m. gruodžio 9 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr.T-216 ,,Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. T-214 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo“.
 • 2011 m. birželio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-171 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimu Nr. T-214 patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų 20.1 ir 22 punktų pakeitimo“.
 • 2014 m. spalio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-258 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2008-11-27 sprendimu Nr. T-214 patvirtintų vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo“.
 • 2015 m. kovo 26 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-80 „Dėl Alytaus miesto svaivaldybės tarybos 2009-09-24 sprendimo Nr. T-181 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo“ 2.9 punkto pakeitimo“.
 • 2009 m. rugsėjo 24 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-181 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo“ (aktuali redakcija).
 • 2017 m. vasario 9 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-38 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, komunalinių atliekų susikaupimo normų, rinkliavos dydžių ir nekilnojamojo turto objektų rūšių patvirtinimo“ (2008-11-27 sprendimo Nr. T-214 pakeitimas).