Spausdinti

Alytaus rajono savivaldybė

Atnaujinta: 2017-04-27

 • 2008 m. lapkričio 27 d. Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. K-294 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“.
 • 2009 m. kovo 5 d. Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. K-57 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. K-294 pakeitimo“.
 • 2009 m. rugpjūčio 31 d. Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. K-291 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. K-294 pakeitimo“.
 • 2009 m. rugpjūčio 31 d. Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. K-292 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų patvirtinimo“.
 • 2009 m. spalio 28 d. Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. K-335 „Dėl gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 • 2009 m. lapkričio 6 d. Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. D1-728 patvirtintas „Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą mokėtojų registro tikslinimo tvarkos aprašas“.
 • 2009 m. gruodžio 3 d. Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. K-416 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. K-294 pakeitimo“.
 • 2010 m. birželio 3 d. Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. K-219 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo“.
 • 2010 m. rugpjūčio 30 d. Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. K-285 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. K-294 pakeitimo“.
 • 2010 m. rugpjūčio 30 d. Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. K-286 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų patvirtinimo“.
 • 2010 m. rugsėjo 14 d. Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. D1-697 patvirtintos pažymų ir prašymo taikyti lengvatas formos:
  1. Pažyma dėl gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto nenaudojimo ne mažiau kaip vieną ketvirtį.
  2. Pažyma dėl komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos teikimo I ir IV ketvirčio negalimumo.
  3. Pažyma dėl netinkamo naudoti/gyventi ar fiziškai sunaikinto nekilnojamojo turto bei tinkamo teritorijos sutvarkymo.
  4. Pažyma dėl sodų bendrijoje esančio žemės sklypo, kuriame nėra namelio.
  5. Pažyma dėl valdymo, naudojimo, disponavimo keletu žemės sklypų, esančių toje pačioje sodų bendrijoje.
  6. Prašymas dėl Alytaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos taikymo.
 • 2010 m. gruodžio 28 d. Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. K-424 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2010-09-30 sprendimo Nr. K-286 pakeitimo“.
 • 2011 m. spalio 13 d. Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. K-203 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos taikymo bei skolų pripažinimo beviltiškomis“.
 • 2011 m. spalio 13 d. Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. K-204 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų ir dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. K-286 pakeitimo“.
 • 2011 m. lapkričio 28 d. Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. K-286 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatos taikymo“.
 • 2011 m. gruodžio 28 d. Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. K-287 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų pakeitimo“.
 • 2014 m. gruodžio 22 d. Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. K-374 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų pakeitimo“.