Bendri dokumentai

Atnaujinta
  • Europos šalių patirties analizė, pasirenkant apmokėjimo už atliekų tvarkymą schemas ir nustatant įmokų dydžius.