Spausdinti

Birštono savivaldybė

Atnaujinta: 2017-04-27

 • 2008 m. balandžio 30 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-90 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“.
 • 2008 m. balandžio 30 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-90 patvirtinti Birštono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai.
 • Vietinės rinkliavos dydis Birštono savivaldybės komunalinių atliekų turėtojams ir vietinės rinkliavos mokėtojams.
 • 2008 m. birželio 30 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-145 „Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-90 ,,Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo“.
 • 2008 m. gruodžio 22 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-245 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų“.
 • 2010 m. vasario 12 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-25 „Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-90 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ pakeitimo“.
 • 2010 m. vasario 12 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-25 priedas patvirtinantis atliekų turėtojų, kuriems dėl blogo privažiavimo nėra galimybės teikti atliekų tvarkymo paslaugų Birštono savivaldybės Birštono seniūnijos teritorijoje sąrašas.
 • 2010 m. vasario 12 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-26 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo ir kai kurių Birštono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“.
 • 2011 m. vasario 4 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-14 „Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. TS-26 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo ir kai kurių Birštono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“.
 • 2014 m. lapkričio 7 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimas  Nr. TS-158 „Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. TS-90  patvirtintų Birštono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo“. Priedas.
 • 2015 m. vasario 6 d. Birštono svaivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-17 patvirtintas Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą  lengvatų taikymo tvarkos aprašas.