Spausdinti

Lazdijų rajono savivaldybė

Atnaujinta: 2017-06-07

 • 2017 m. gegužės 18 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 5TS-926 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų“.
 • 2017 m. gegužės 18 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 5TS-925 "Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. 5TS-594 "Dėl Lazdijų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo".
 • 2017 m. gegužės 18 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 5TS-924 "Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 5TS-801 "Dėl Lazdijų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo" pakeitimo".
 • 2017 m. kovo 31 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 5TS-801 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“.
 • 2014 m. lapkričio 13 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 5TS-1360 "Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 5TS-217 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo" pakeitimo".
 • 2012 m. gruodžio 14 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 5TS-551 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų".
 • 2011 m. birželio 29 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 5TS-67 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo".
 • 2010 m. lapkričio 19 d. Lazdijų rajono tarybos sprendimas Nr. 5TS-1304 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo".
 • 2010 m. rugsėjo 22 d. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 10 V-622 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokėtojų registro patikslinimo tvarkos aprašo patvirtinimo".
 • 2010 m. birželio 16 d. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus įsakymu Nr. V-107 patvirtinta Lazdijų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos mokėtojų registro tikslinimo tvarka.
 • 2010 m. birželio 11 d. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 10V-360 "Dėl komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo" turto objektų, esančių Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje, faktinei būklei nustatyti.
 • 2010 m. birželio 11 d. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 10V-355 patvirtinta prašymo – sąžiningumo deklaracijos ir lentelės forma dėl nekilnojamojo turto ploto/paskirties tikslinimo.
 • 2010 m. gegužės 20 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 5TS-1179 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų".
 • 2008 m. lapkričio 14 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 5TS-615 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo".
 • 2008 m. balandžio 8 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 5TS-387 patvirtintas gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensavimo tvarkos aprašas.
 • 2008 m. vasario 12 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 5TS-320 "Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 5TS-217 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo" pakeitimo".
 • 2007 m. lapkričio 27 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 5TS-217 patvirtinti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai.