Spausdinti

Prienų rajono savivaldybė

Atnaujinta: 2017-04-27

 • 2008 m. kovo 27 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-83 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą“ ir šiuo sprendimu patvirtinti Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai.
 • 2008 m. gegužės 29 d.Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-147 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-83 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.
 • 2008 m. spalio 30 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-259 „Dėl gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 • 2008 m. spalio 30 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-274 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo“.
 • 2008 m. spalio 30 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-275 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos“.
 • 2009 m. gruodžio 14 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-331 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo“.
 • 2010 m. kovo 25 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-60 patvirtintas Prienų rajono savivaldybės gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensavimo tvarkos aprašas.
 • 2010 m. gruodžio 23 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-282 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-83 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.
 • 2011 m. spalio 27 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-175 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-83 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.
 • 2012 m. vasario 29 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-60 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 24 d. sprendimo Nr. T3-331 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo“ pakeitimo“.
 • 2014 m. kovo 31 d. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus  įsakymu Nr. V- 34 patvirtinta Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos mokėtojų registro tikslinimo tvarka ir prašymo/sąžiningumo deklaracijos forma.
 • 2014 m. gegužės 29 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-89 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-83 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo“.
 • 2014 m. gegužės 29 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-90 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 24 d. sprendimo Nr. T3-331 ,“Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo“ pakeitimo“.
 • 2014 m. gegužės 29 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-91 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T3 -58 „Dėl Prienų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
 • 2014 m. spalio 30 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-212 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-83 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“. 1 priedas2 priedas.
 • 2015 m. sausio 29 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-12 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo“.
 • 2015 m. gegužės 28 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-132 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-83 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.
 • 2016 m. kovo 31 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-61 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-83 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.