Spausdinti

Varėnos rajono savivaldybė

Atnaujinta: 2017-04-27

 • 2008 m. balandžio 15 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-VI-290 patvirtinta vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą bei vietinės rinkliavos nuostatai.
 • 2009 m. birželio 30d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-VI-696 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. T-VI-290 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą patvirtinimo“ pakeitimo“.
 • 2009 m. rugsėjo 15 d. Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr.DV-629 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje įgaliojimo grafiko terminų keitimo“.
 • 2009 m. spalio 19 d. UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ direktoriaus įsakymu Nr. V-198 patvirtinta Varėnos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos mokėtojų registro tikslinimo tvarka: sąžiningumo deklaracija, prašymas.
 • 2009 m. gruodžio 22 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-VI-812 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. T-VI-290 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą patvirtinimo“ papildymo“.
 • 2010 m. kovo 30 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-VI-923 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų“.
 • 2010 m. balandžio 27 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-VI-951 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-VI-372 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą kompensavimo Varėnos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
 • 2010 m. balandžio 27 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-VI-952 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų“.
 • 2011 m. birželio 8 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-VII-64 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų“.
 • 2011 m. rugpjūčio 30 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-VII-124 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų“.
 • 2011 m. gruodžio 27 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-VII-246 „Dėl 2010 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-VI-951 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-VI-372 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą kompensavimo Varėnos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“.
 • 2012 m. sausio 24 d. Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. DV-90 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ploto ir (arba) paskirties vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokėtojų registre tikslinimo bei pareiškėjų pateiktų duomenų teisingumo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 • 2012 m. rugpjūčio 28 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-VII-479 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-VII-124 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų“ pakeitimo“.
 • 2013 m. gruodžio 3 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-VII-834 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio indeksavimo“.
 • 2014 m. lapkričio 25 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-VII-1098 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. T-VI-290 Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.
 • 2016 m. balandžio 28 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-VIII-345 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. T-VI-290 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.