Tarifai

Atnaujinta
  • Mišrių komunalinių atliekų šalinimo Alytaus regioniniame nepavojingų atliekų bei inertinių atliekų sąvartyne kainos nuo 2014-09-01.
  • Kitų biologiškai nesuyrančių ir didžiųjų atliekų šalinimo Alytaus regioniniame nepavojingų atliekų bei inertinių atliekų sąvartyne kainos nuo 2014-09-01.
  • Alytaus regioniniame nepavojingų atliekų bei inertinių atliekų sąvartyne, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse bei didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelėse šalinamų ir priimamų atliekų tarifai nuo 2015-01-01.
  • Alytaus regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne bei inertinių atliekų apdorojimo aikštelėje su asbesto šalinimo sekcija, mechaninio rūšiavimo įrenginiuose, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse ir didelių gabaritų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėse atliekų priėmimo ir apdorojimo kainos nuo 2016-01-01.
  • Kitų biologiškai nesuyrančių atliekų ir didžiųjų atliekų apdorojimo kainos nuo 2016-01-01.
  • Alytaus regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne bei inertinių atliekų apdorojimo aikštelėje su asbesto šalinimo sekcija, mechaninio rūšiavimo įrenginiuose, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse ir didelių gabaritų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėse atliekų priėmimo ir apdorojimo kainos nuo 2016-06-01.
  • Alytaus regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne bei mechaninio rūšiavimo įrenginiuose atliekų priėmimo ir apdorojimo kainos nuo 2016-11-01.
  • Komunalinių atliekų tvarkymo kainos nuo 2017-01-01.
  • Alytaus inertinių atliekų apdorojimo aikštelėje su asbesto šalinimo sekcija atliekų priėmimo ir apdorojimo kainos nuo 2017-01-01.

Statybinės izoliacinės atliekos (atliekos kodas 17 06 04) PUTŲ POLISTIROLAS yra perdirbamas, todėl įmonės ir gyventojai šias atliekas turi priduoti UAB „Ekobazė“ adresu: Pramonės g. 1, Alytus (buvusios medvilnės kombinato patalpos).