Tarifai

Atnaujinta
  • Kitų biologiškai nesuyrančių atliekų ir didžiųjų atliekų apdorojimo kainos nuo 2016-01-01.
  • Alytaus regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne bei inertinių atliekų apdorojimo aikštelėje su asbesto šalinimo sekcija, mechaninio rūšiavimo įrenginiuose, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėse ir didelių gabaritų bei kitų atliekų surinkimo aikštelėse atliekų priėmimo ir apdorojimo kainos nuo 2016-06-01.
  • Alytaus regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne bei mechaninio rūšiavimo įrenginiuose atliekų priėmimo ir apdorojimo kainos nuo 2016-11-01.
  • Alytaus inertinių atliekų apdorojimo aikštelėje su asbesto šalinimo sekcija atliekų priėmimo ir apdorojimo kainos nuo 2017-01-01.

Statybinės izoliacinės atliekos (atliekos kodas 17 06 04) PUTŲ POLISTIROLAS yra perdirbamas, todėl įmonės ir gyventojai šias atliekas turi priduoti UAB „Ekobazė“ adresu: Pramonės g. 1, Alytus (buvusios medvilnės kombinato patalpos).