Spausdinti

Atliekų šalinimo, saugojimo dokumentai

Atnaujinta: 2017-05-10

Informacija  įmonėms

Informuojame įmones, kurios yra sudarę atliekų tvarkymo sutartis su Alytaus regiono atliekų tvarkymo centru, kad 2015 metų balandžio mėnesį buvo pakeistas Alytaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas (toliau – TIPK), kuris buvo išduotas 2006 m. rugpjūčio 22 dieną. Todėl nuo 2015 m. gegužės mėnesio 1 d. sąvartyne nepriimamos atliekos šiais kodais: 15 01 01 – popierinės pakuotės, 15 01 02 – plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės, 15 01 05 – kombinuotos pakuotės, 15 01 06 – mišrios pakuotės, 20 01 01 – popierius, 20 03 02 – turgaviečių atliekos, 17 02 03 – plastikas.

Šios atliekos yra priimamos į mechaninio rūšiavimo liniją, esančią Alytaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje, pagal turimas sutartis.