Spausdinti

Alytaus miesto savivaldybė

Atnaujinta: 2018-02-20

 • ATMINTINĖ vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokėtojams.
 • 2017 m. birželio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-228 "Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-09-24 sprendimo Nr. T-181 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo" pripažinimo netekusiu galios".
 • 2017 m. birželio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-227 "Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. T-214 "Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tvirtinimo" pakeitimo".
 • UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus 2017 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-151/1patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos mokėtojų registro tikslinimo tvarka.
 • Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos mokėtojų prašymas - sąžiningumo deklaracija dėl nekilnojamojo turto ploto/paskirties tikslinimo (netaikoma gyvenamosios paskirties objektams).
 • 2017 m. gegužės 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-190 "Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-09-24 sprendimo Nr. T-181 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo" pakeitimo"  (2009-09-24 sprendimo Nr. T-181 pakeitimas).
 • 2017 m. vasario 9 d.  Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-38 "Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. T-214 "Dėl vietinės rinkliavos uz komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tvirtinimo" pakeitimo" (2008-11-27 sprendimo Nr. T-214 pakeitimas).
 • 2015 m. kovo 26 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-80 "Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-09-24 sprendimo Nr. T-181 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo" 2.9 punkto pakeitimo".
 • 2014 m. spalio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-258 "Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2008-11-27 sprendimo Nr. T-214 patvirtintų vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo".
 • 2012 m. gruodžio 20 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-289 "Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimu Nr. T-214 patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų dalinio pakeitimo".
 • 2011 m. birželio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-171 "Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimu Nr. T-214 patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos Už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų 20.1 ir 22 punktų pakeitimo".
 • 2010 m. gruodžio 9 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-216 "Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. T-214 "Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tvirtinimo" pakeitimo".
 • Atmintinė vietinės rinkliavos mokėtojams.
 • 2010 m. balandžio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-115 "Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-09-24 sprendimo Nr. T-181 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo" pakeitimo".
 • Lengvatų Priedas Nr. 1
 • Lengvatų Priedas Nr. 2
 • Lengvatų Priedas Nr. 3
 • 2009 m. rugsėjo 24 d.  Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr.  T-181 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo". AKTUALI REDAKCIJA.
 • 2009 m. rugpjūčio 27 d. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus įsakymu Nr. V-158 patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos mokėtojų registro tikslinimo tvarka.
 • Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos mokėtojų registro tikslinimas, nustatant faktinį nekilnojamo turto plotą/naudojimo paskirtį tais atvejais, kai patalpos faktiškai naudojamos pagal kita paskirtį, nei nurodyta VĮ "Registrų centras": sąžiningumo deklaracija, prašymas.
 • 2008 m. lapkričio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-214 "Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tvirtinimo".