Spausdinti

Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo tyrimai

Atnaujinta: 2018-01-02

Alytaus regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne, esančiame Takniškių kaime, Alytaus rajone, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras atlieka sąvartyne šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbus.
Siekiant ištirti kiekvienos savivaldybės mišrių komunalinių atliekų sudėtį, parenkama po vieną šiukšliavežį iš Alytaus miesto, Alytaus rajono, Druskininkų, Lazdijų rajono, Varėnos rajono, Prienų rajono ir Birštono savivaldybių ir iš kiekvieno paimama po ne mažiau kaip 300 kg atliekų.
Darbai vykdomi stebint Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento ir Alytaus regiono savivaldybių atstovams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-08-31 įsakymu Nr. D1-661 „Dėl regioniniuose nepavojingų atliekų sąvartynuose šalinamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ir komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio juose vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 109-5148).
Mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbai vyko 2012 ir 2013 metais 4 kartus per metus (žiemą, pavasarį, vasarą ir rudenį), kad būtų galima nustatyti šalinamų atliekų sudėties kitimą skirtingais metų laikais, vėliau du kartus per metus rengiamos tik regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitos.
- Žiemos laikotarpio Alytaus regiono savivaldybių mišrių komunalinių atliekų, patenkančių į mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius, sudėties nustatymo ataskaitos 2017-12-18: Alytaus miesto savivaldybė, (Alytaus miesto savivaldybė), Alytaus rajono savivaldybė, (Alytaus rajono savivaldybė), Birštono savivaldybė, (Birštono savivaldybė), Druskininkų savivaldybė, (Druskininkų savivaldybė), Lazdijų rajono savivaldybė, (Lazdijų rajono savivaldybė), Prienų rajono savivaldybė, (Prienų rajono savivaldybė), Varėnos rajono savivaldybė, (Varėnos rajono savivaldybė).
- Rudens laikotarpio Alytaus regiono savivaldybių mišrių komunalinių atliekų, patenkančių į mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius, sudėties nustatymo ataskaitos 2017-11-24: Alytaus miesto savivaldybė(Alytaus miesto savivaldybė)Alytaus rajono savivaldybė, (Alytaus rajono savivaldybė), Birštono savivaldybė, (Birštono savivaldybė), Druskininkų savivaldybė, (Druskininkų savivaldybė), Lazdijų rajono savivaldybė, (Lazdijų rajono savivaldybė), Prienų rajono savivaldybė, (Prienų rajono savivaldybė), Varėnos rajono savivaldybė, (Varėnos rajono savivaldybė).
- Vasaros laikotarpio Alytaus regiono savivaldybių mišrių komunalinių atliekų, patenkančių į mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius, sudėties nustatymo ataskaitos 2017-08-02: Alytaus miesto savivaldybė(Alytaus miesto savivaldybė), Alytaus rajono savivaldybė(Alytaus rajono savivaldybė), Birštono savivaldybė(Birštono savivaldybė), Druskininkų savivaldybė(Druskininkų savivaldybė), Lazdijų rajono savivaldybė(Lazdijų rajono savivaldybė), Prienų rajono savivaldybė(Prienų rajono savivaldybė), Varėnos rajono savivaldybė(Varėnos rajono savivaldybė).
- Pavasario laikotarpio Alytaus regiono savivaldybių mišrių komunalinių atliekų, patenkančių į mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius, sudėties nustatymo ataskaitos 2017-05-12, 2017-05-15: Alytaus miesto savivaldybė, (Alytaus miesto savivaldybė), Alytaus rajono savivaldybė, (Alytaus rajono savivaldybė), Birštono savivaldybė, (Birštono savivaldybė), Druskininkų savivaldybė, (Druskininkų savivaldybė), Lazdijų rajono savivaldybė, (Lazdijų rajono savivaldybė), Prienų rajono savivaldybė, (Prienų rajono savivaldybė), Varėnos rajono savivaldybė, (Varėnos rajono savivaldybė).
- Regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne pašalintų po apdorojimo MBA, MA įrenginiuose susidariusių komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaita 2017-07-31 Exel, Pdf.
- Žiemos laikotarpio Alytaus regiono savivaldybių mišrių komunalinių atliekų, priimamų į mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius, sudėties nustatymo ataskaitos 2016-12-07 Alytaus miesto savivaldybė (Alytaus miesto savivaldybė), Alytaus rajono savivaldybė (Alytaus rajono savivaldybė), Birštono savivaldybė (Birštono savivaldybė), Druskininkų savivaldybė (Druskininkų savivaldybė), Lazdijų rajono savivaldybė (Lazdijų rajono savivaldybė), Prienų rajono savivaldybė (Prienų rajono savivaldybė), Varėnos rajono savivaldybė (Varėnos rajono savivaldybė).
- Rudens laikotarpio Alytaus regiono savivaldybių mišrių komunalinių atliekų, priimamų į mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius, sudėties nustatymo ataskaitos 2016.11.16 – 2016.11.18: Alytaus miesto savivaldybė (Alytaus miesto savivaldybė), Alytaus rajono savivaldybė (Alytaus rajono savivaldybė), Birštono savivaldybė (Birštono savivaldybė), Druskininkų savivaldybė  (Druskininkų savivaldybė), Lazdijų rajono savivaldybė (Lazdijų rajono savivaldybė), Prienų rajono savivaldybė (Prienų rajono savivaldybė), Varėnos rajono savivaldybė (Varėnos rajono savivaldybė).
- Vasaros laikotarpio Alytaus regiono savivaldybių mišrių komunalinių atliekų, patenkančių į mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius, sudėties nustatymo ataskaitos 2016.08.09 – 2016.08.10: Alytaus miesto savivaldybė (Alytaus miesto savivaldybė), Alytaus rajono savivaldybė (Alytaus rajono savivaldybė), Birštono savivaldybė (Birštono savivaldybė), Druskininkų savivaldybė (Druskininkų savivaldybė), Lazdijų rajono savivaldybė (Lazdijų rajono savivaldybė), Prienų rajono savivaldybė (Prienų rajono savivaldybė), Varėnos rajono savivaldybė (Varėnos rajono savivaldybė).
- Pavasario laikotarpio Alytaus regiono savivaldybių mišrių komunalinių atliekų, patenkančių į mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius, sudėties nustatymo ataskaitos 2016.05.24 – 2016.05.25: Alytaus miesto savivaldybė (Alytaus miesto savivaldybė), Alytaus rajono savivaldybė  (Alytaus rajono savivaldybė), Birštono savivaldybė (Birštono savivaldybė), Druskininkų savivaldybė (Druskininkų savivaldybė), Lazdijų rajono savivaldybė (Lazdijų rajono savivaldybė), Prienų rajono savivaldybė (Prienų rajono savivaldybė), Varėnos rajono savivaldybė (Varėnos rajono savivaldybė).
- Regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitos 2015.01.01 – 2015.12.31, 2016.01.26: Alytaus miesto savivaldybė, Alytaus rajono savivaldybėBirštono savivaldybė, Druskininkų savivaldybėLazdijų rajono savivaldybėPrienų rajono savivaldybėVarėnos rajono savivaldybėAlytaus regionas  .
- Regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitos 2015.01.01 – 2015.07.16, 2015.08.13: Alytaus miesto savivaldybė, Alytaus rajono savivaldybė, Birštono savivaldybėDruskininkų savivaldybė, Lazdijų rajono savivaldybėPrienų rajono savivaldybėVarėnos rajono savivaldybėAlytaus regionas.
- Bendri 2014 m. rezultatai: Alytaus miesto savivaldybė, Alytaus rajono savivaldybė, Birštono savivaldybė, Druskininkų savivaldybė, Lazdijų rajono savivaldybė, Prienų rajono savivaldybė, Varėnos rajono savivaldybė, Alytaus regionas.
- Regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitos 2014.01.01 – 2014.07.16, 2014.08.14: Alytaus miesto savivaldybė, Alytaus rajono savivaldybė, Birštono savivaldybė, Druskininkų savivaldybė, Lazdijų savivaldybė, Prienu rajono savivaldybė, Varėnos rajono savivaldybė, Alytaus regionas.
- Bendri 2013 m. rezultatai: Alytaus miesto savivaldybė, Alytaus rajono savivaldybė, Birštono savivaldybė, Druskininkų savivaldybė, Lazdijų rajono savivaldybė, Prienų rajono savivaldybė, Varėnos rajono savivaldybė, Alytaus regionas.
- 2013 m. rudens darbų rezultatai: Alytaus miesto savivaldybė, Alytaus rajono savivaldybė, Birštono savivaldybė, Druskininkų savivaldybė, Lazdiju rajono savivaldybė, Prienų  rajono savivaldybė, Varėnos rajono savivaldybė.
- Regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitos 2013.01.01 – 2013.07.16, 2013.08.14: Alytaus miesto savivaldybė, Alytaus rajono savivaldybė,  Birštono savivaldybė, Druskininkų savivaldybė, Lazdijų rajono savivaldybė, Prienų rajono savivaldybė, Varėnos rajono savivaldybė, Alytaus regionas.
- 2013 m. vasaros darbų rezultatai: Alytaus miesto savivaldybė, Alytaus rajono savivaldybė, Birštono savivaldybė, Druskininkų savivaldybė, Lazdijų rajono savivaldybė, Prienų rajono savivaldybė, Varėnos rajono savivaldybė.
- 2013 m. pavasario darbų rezultatai: Alytaus miesto savivaldybė, Alytaus rajono savivaldybė, Birštono savivaldybė, Druskininkų savivaldybė, Lazdijų rajono savivaldybė, Prienų rajono savivaldybė, Varėnos rajono savivaldybė.
- 2013 m. žiemos darbų rezultatai: Alytaus miesto savivaldybė, Alytaus rajono savivaldybė, Birštono savivaldybė, Druskininkų savivaldybė, Lazdijų rajono savivaldybė, Prienų rajono savivaldybė, Varėnos rajono savivaldybė.
- Bendri 2012 m. rezultatai: Alytaus miesto savivaldybės, Alytaus rajono savivaldybės, Birštono savivaldybės, Druskininkų savivaldybės, Lazdijų rajono savivaldybės, Prienų rajono savivaldybės, Varėnos rajono savivaldybės, Alytaus regiono.
- Regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo ataskaitos 2012.01.01 – 2012.07.16, 2013.08.30: Alytaus regiono ir Alytaus regiono savivaldybių ataskaitos.
- 2012 m. pavasario darbų rezultatai: Alytaus miesto savivaldybės, Alytaus rajono savivaldybės, Birštono savivaldybės, Druskininkų savivaldybės, Lazdijų rajono savivaldybės, Prienų rajono savivaldybės, Varėnos rajono savivaldybės.
- 2012 m. vasaros darbų rezultatai: Alytaus miesto savivaldybės, Alytaus rajono savivaldybės, Birštono savivaldybės, Druskininkų savivaldybės, Lazdijų rajono savivaldybės, Prienų rajono savivaldybės, Varėnos rajono savivaldybės.
- 2012 m. rudens darbų rezultatai: Alytaus miesto savivaldybės, Alytaus rajono savivaldybės, Birštono savivaldybės, Druskininkų savivaldybės, Lazdijų rajono savivaldybės, Prienų rajono savivaldybės, Varėnos rajono savivaldybės.
- 2012 m. žiemos darbų rezultatai: Alytaus miesto savivaldybės, Alytaus rajono savivaldybės, Birštono savivaldybės, Druskininkų savivaldybės, Lazdijų rajono savivaldybės, Prienų rajono savivaldybės, Varėnos rajono savivaldybės.
Sėkmingai bendradarbiaujant su VšĮ „Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras“, UAB „Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras“, Alytaus ir Vilniaus miestų savivaldybėmis bei įgyvendinat projektą „Pietų ir pietryčių Lietuvos gyventojų informavimas ir švietimas apie aplinkai palankų gyvenimo būdą“, buvo parengtas šeštasis informacinis šio projekto biuletenis apie mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo darbų rezultatus Alytaus regione.