Spausdinti

Pradedami pirkimai, nustatyti laimėtojai ir ketinamos pasirašyti sutartys, sudarytos sutartys

Atnaujinta: 2017-09-21

 Eil. Nr.

Informacija apie pradedamą pirkimą:

pirkimo objektas, pirkimo būdas ir pirkimo būdo pasirinkimo priežastis

 

Informacija apie nustatytą laimėtoją: pirkimo objektas, numatoma pirkimo sutarties kaina, laimėjusio dalyvio pavadinimas ir jo pasirinkimo priežastis, pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus

Informacija apie sudarytą pirkimo sutartį: pirkimo objektas, pirkimo sutarties kaina, laimėjusio dalyvio pavadinimas, pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus
49.

Skundų dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos parengimo ir pateikimo teismui paslaugų pirkimas. Supaprastintas atviras konkursas. Pirkimo būdas parinktas atsižvelgiant į numatomą pirkimo vertę, kitas aplinkybes ir vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymu.

Skundų dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos parengimo ir pateikimo teismui paslaugų pirkimas. Numatoma pirkimo sutarties kaina – 31,50 Eur be PVM už 1 bylą. Laimėtojas – UAB „Creditum“. Tiekėjas pasiūlė mažiausią kainą.

 Skundų dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos parengimo ir pateikimo teismui paslaugų pirkimas. Numatoma pirkimo sutarties kaina – 31,50 Eur be PVM už 1 bylą. Laimėtojas – UAB „Creditum“.
50.

Padangų atliekų perdirbimo paslaugos, 500 t. Pirkimo būdas parinktas atsižvelgiant į numatomą pirkimo vertę, kitas aplinkybes ir vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymu.

Padangų atliekų perdirbimo paslaugos, 500 t. Numatoma pirkimo sutarties kaina – 20 000,00 Eur be PVM. Laimėtojas – UAB „Torgita“. Tiekėjas pasiūlė perkančiajai organizacijai priimtiną kainą.

Padangų atliekų perdirbimo paslaugos, 500 t. Pirkimo sutarties kaina - 20 000,00 EUR be PVM. Laimėtojas - UAB "Torgita".

51.

Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas Lazdijų raj. Seirijų sen. ir Varėnos raj. Kaniavos sen. Supaprastintas atviras konkursas. Pirkimo būdas parinktas atsižvelgiant į numatomą pirkimo vertę, kitas aplinkybes ir vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymu. 

Didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas Lazdijų raj. Seirijų sen. ir Varėnos raj. Kaniavos sen. Numatoma pirkimo sutarties kaina 446 259,25 EUR be PVM. Laimėtojas – UAB „Parama“ jungtine veikla su UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“. Tiekėjas pasiūlė mažiausią kainą.

 
52.

Pastato, skirto atliekų paruošimo naudoti pakartotinai, projektavimas ir statyba pagal Geltonąją FIDIC knygą. Supaprastintas atviras konkursas. Pirkimo būdas parinktas atsižvelgiant į numatomą pirkimo vertę, kitas aplinkybes ir vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymu.

Pastato, skirto atliekų paruošimo naudoti pakartotinai, projektavimas ir statyba pagal Geltonąją FIDIC knygą. Numatoma pirkimo sutarties kaina 742 157,37 EUR be PVM. Laimėtojas – UAB "VA STATYBA". Tiekėjas pasiūlė mažiausią kainą. Subrangovų įsipareigojimų dalis - 21,43 proc.  Pastato, skirto atliekų paruošimo naudoti pakartotinai, projektavimas ir statyba pagal Geltonąją FIDIC knygą. Pirkimo sutarties kaina - 742 157,37 EUR be PVM. Laimėtojas – UAB "VA STATYBA".
 53. Padangų atliekų perdirbimo paslaugos. Atviras konkursas. Pirkimo būdas parinktas atsižvelgiant į numatomą pirkimo vertę, kitas aplinkybes ir vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymu. Padangų atliekų perdirbimo paslaugos. Numatoma pirkimo sutarties kaina - 94,49 EUR be PVM už toną. Laimėtojas – UAB "Ekobazė". Tiekėjas pasiūlė mažiausią kainą. 

Padangų atliekų perdirbimo paslaugos. Pirkimo sutarties kaina - 94,49 EUR be PVM už toną. Laimėtojas – UAB "Ekobazė". 

 54. ASK tipo konteinerių aptarnavimo Alytaus regione paslaugos. Atviras konkursas. Pirkimo būdas parinktas atsižvelgiant į numatomą pirkimo vertę, kitas aplinkybes ir vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymu. ASK tipo konteinerių aptarnavimo Alytaus regione paslaugos. Numatoma pirkimo sutarties kaina - 3,63 EUR be PVM už m3. Laimėtojas – UAB "Ekonovus". Tiekėjas pasiūlė mažiausią kainą.   ASK tipo konteinerių aptarnavimo Alytaus regione paslaugos. Pirkimo sutarties kaina - 3,63 EUR be PVM už m3. Laimėtojas - UAB "Ekonovus".
55.

Turto draudimo paslaugų pirkimas. Supaprastintas atviras konkursas. Pirkimo būdas parinktas atsižvelgiant į numatomą pirkimo vertę ir vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu.

Atmesti visi pasiūlymai dėl per didelės ir perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos.  
 56.

Konteinerių konteinerinėms aikštelėms pirkimas Komunalinių atliekų infrastruktūros plėtros Alytaus regione projektui. Atviras konkursas. Pirkimo būdas parinktas atsižvelgiant į numatomą pirkimo vertę, kitas aplinkybes ir vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymu.

   
57.

Biologinių atliekų (maisto) konteinerių individualioms valdoms pirkimas Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Alytaus regiono projektui. Atviras konkursas. Pirkimo būdas parinktas atsižvelgiant į numatomą pirkimo vertę ir vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu.

 Biologinių atliekų (maisto) konteinerių individualioms valdoms pirkimas Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Alytaus regiono projektui. Numatoma pirkimo sutarties kaina - 168 257,47 EUR be PVM. Laimėtojas – UAB "ESE Baltija". Tiekėjas pasiūlė mažiausią kainą.   
58.

Biologinių atliekų (maisto) konteinerių individualioms valdoms pirkimas Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Kauno regiono (Prienų r., Birštonas)projektui. Supaprastintas atviras konkursas. Pirkimo būdas parinktas atsižvelgiant į numatomą pirkimo vertę ir vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu.

Biologinių atliekų (maisto) konteinerių individualioms valdoms pirkimas Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Kauno regiono (Prienų r., Birštonas)projektui. Numatoma pirkimo sutarties kaina - 57 354,26 EUR be PVM. Laimėtojas – UAB "ESE Baltija". Tiekėjas pasiūlė mažiausią kainą.   Biologinių atliekų (maisto) konteinerių individualioms valdoms pirkimas Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Kauno regiono (Prienų r., Birštonas)projektui. Pirkimo sutarties kaina - 57 354,26 EUR be PVM. Laimėtojas – UAB "ESE Baltija". 
 59.

Druskininkų didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės plėtra ir rekonstrukcija. Supaprastintas atviras konkursas. Pirkimo būdas parinktas atsižvelgiant į numatomą pirkimo vertę, kitas aplinkybes ir vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymu.

 Druskininkų didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelės plėtra ir rekonstrukcija. Numatoma pirkimo sutarties kaina - 75 881,17 EUR be PVM. Laimėtojas – UAB "Parama". Tiekėjas pasiūlė mažiausią kainą. Subrangovų įsipareigojimų dalis - 4,39 proc.

 

 

 

 

 

 

60. Turto draudimo paslaugų pirkimas. Supaprastintas atviras konkursas. Pirkimo būdas parinktas atsižvelgiant į numatomą pirkimo vertę ir vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu. Turto draudimo paslaugų pirkimas. Numatoma pirkimo sutarties kaina 29 264,17 Eur be PVM. Laimėtojas - AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje. Tiekėjas pasiūlė mažiausią kainą.  Turto draudimo paslaugų pirkimas. Pirkimo sutarties kaina 29 264,17 Eur be PVM. Laimėtojas - AAS "BTA Baltic Insurance Company" filialas Lietuvoje.
 61. Duomenų perdavimo paslaugos. Supaprastintas atviras konkursas. Pirkimo būdas parinktas atsižvelgiant į numatomą pirkimo vertę ir vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu. Duomenų perdavimo paslaugos. Numatoma pirkimo sutarties kaina 20 520,00 Eur be PVM. Laimėtojas - AB Lietuvos radijo ir televizijos centras. Tiekėjas pasiūlė mažiausią kainą. Duomenų perdavimo paslaugos. Pirkimo sutarties kaina - 20 520,00 Eur be PVM. Laimėtojas - AB Lietuvos radijo ir televizijos centras.
62. Druskininkų konteinerinių aikštelių rekonstrukcija ir konteinerių pirkimas. Supaprastintas atviras konkursas. Pirkimo būdas parinktas atsižvelgiant į numatomą pirkimo vertę ir vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu.    
63. Konteinerių konteinerinėms aikštelėms pirkimas Komunalinių atliekų infrastruktūros plėtros Kauno regione (Prienų r. sav. ir Birštono sav.) projektui Atviras konkursas. Pirkimo būdas parinktas atsižvelgiant į numatomą pirkimo vertę ir vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu.    
64. FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugos projektui "Komunalinių atliekų infrastruktūros plėtra Alytaus regione". Supaprastintas atviras konkursas. Pirkimo būdas parinktas atsižvelgiant į numatomą pirkimo vertę ir vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu.  FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugos projektui "Komunalinių atliekų infrastruktūros plėtra Alytaus regione"Numatoma pirkimo sutarties kaina 8200 Eur be PVM. Laimėtojas - UAB "Ademo techninė priežiūra". Tiekėjas pasiūlė mažiausią kainą. FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugos projektui "Komunalinių atliekų infrastruktūros plėtra Alytaus regione".
65. FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugos projektui "Komunalinių atliekų infrastruktūros plėtra Kauno regione (Prienų r. sav. ir Birštono sav.)". Supaprastintas atviras konkursas. Pirkimo būdas parinktas atsižvelgiant į numatomą pirkimo vertę ir vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu.  FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugos projektui "Komunalinių atliekų infrastruktūros plėtra Kauno regione (Prienų r. sav. ir Birštono sav.)". Numatoma pirkimo sutarties kaina 5100 Eur be PVM. Laimėtojas - UAB "Ademo techninė priežiūra". Tiekėjas pasiūlė mažiausią kainą.  FIDIC inžinieriaus ir techninės priežiūros paslaugos projektui "Komunalinių atliekų infrastruktūros plėtra Kauno regione (Prienų r. sav. ir Birštono sav.)"
66. Konteinerinių aikštelių įrengimas Alytaus regioneSupaprastintas atviras konkursas. Pirkimo būdas parinktas atsižvelgiant į numatomą pirkimo vertę ir vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu.    
67. Biologinio apdorojimo įrenginių defektų šalinimo projektavimo paslaugos. Supaprastintas atviras konkursas. Pirkimo būdas parinktas atsižvelgiant į numatomą pirkimo vertę ir vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu.    
68. Transporto priemonių privalomosios civilinės atsakomybės ir KASKO, specializuotos technikos civilinės atsakomybės, specializuotos technikos KASKO draudimo paslaugos. Supaprastintas atviras konkursas. Pirkimo būdas parinktas atsižvelgiant į numatomą pirkimo vertę ir vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymu.

Transporto priemonių privalomosios civilinės atsakomybės ir KASKO, specializuotos technikos civilinės atsakomybės, specializuotos technikos KASKO draudimo paslaugos. Numatoma pirkimo sutarties kaina:

I dalis. Transporto priemonių privalomosios civilinės atsakomybės ir kasko draudimo paslaugos - 10 635,15 Eur be PVM.

II dalis. Specializuotos technikos privalomosios civilinės atsakomybės draudimo paslaugos - 791,00 Eur be PVM.

III dalis. Specializuotos technikos kasko draudimo paslaugos - 7 848,05 Eur be PVM.

Laimėtojas -ERGO Insurance SE Lietuvos filialas. Tiekėjas pasiūlė mažiausią kainą.

 

Transporto priemonių privalomosios civilinės atsakomybės ir KASKO, specializuotos technikos civilinės atsakomybės, specializuotos technikos KASKO draudimo paslaugos. Pirkimo sutarties kaina:

I dalis. Transporto priemonių privalomosios civilinės atsakomybės ir kasko draudimo paslaugos - 10 635,15 Eur be PVM.

II dalis. Specializuotos technikos privalomosios civilinės atsakomybės draudimo paslaugos - 791,00 Eur be PVM.

III dalis. Specializuotos technikos kasko draudimo paslaugos - 7 848,05 Eur be PVM.

Laimėtojas -ERGO Insurance SE Lietuvos filialas. Tiekėjas pasiūlė mažiausią kainą.

 

 

Informacija Apie Mažos Vertės pirkimus


Eil. Nr.


Pirkimo objektas


Pirkimo sutarties kaina, Lt bus PVM


Laimėjusio dalyvio Pavadinimas

169.

Sąvartyno eksploatacinės medžiagos

151,56

UAB Lankava

170.

Sąvartyno eksploatacinės medžiagos

380,21

UAB Lankava

171.

Mikrobiologiniai tyrimai

573,48

LAMMC filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija

172.

Mikrobiologiniai tyrimai

1363,00

LAMMC filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija

173.

Mikrobiologiniai tyrimai

1146,96

LAMMC filialas Agrocheminių tyrimų laboratorija

174.

Sąvartyno reikmėms naudojami įrankiai

73,15

AB "Lytagra"

175.

Raktas su slank.junt.

28,06

AB "Lytagra"

176.

Alyva mobilfluid

61,24

AB "Lytagra"

177.

ilgiklis su metaline rite

105,69

AB "Lytagra"

178.

Organinis stiklas

33,99

AB "Lytagra"

179.

Kabinos Oro filtrai

193,34

UAB Hansa Flex Hidraulika

180.

Oro filtrai

520,77

UAB Hansa Flex Hidraulika

181.

Technikos remontas

3645,84

UAB Hansa Flex Hidraulika

182.

Žibintas LED

797,80

UAB Hansa Flex Hidraulika

183.

Žibintas LED

560,00

UAB Hansa Flex Hidraulika

184.

Darbo drabužiai - pirštinės

325,56

IĮ Armidė

185.

Pakrovimo paslauga

90,00

UAB "Leipmetalas"

186.

Dekoravimo priemonė - mulčas

63,00

UAB "D&D ir Ko"

187.

Kasos aparato juosta

28,76

UAB AUKSA

188.

Vaizdo registratoriai

186,78

UAB AUKSA

189.

Kopijavimo aparato techninė priežiūra

120,03

UAB AUKSA

190.

Atsarginės dalys

317,00

PTF Hausser GmbH

191.

Nuotolinis indikatorius

885,00

UAB KEMEK ENGINEERING

192.

Automobilio techninis aptarnavimas

138,57

UAB "Alkesta"

193.

Technikos remontas

257,44

UAB "RB Baltic"

194.

Žvaigždutė ir technikos remonto darbai

2992,62

UAB "RB Baltic"

195.

Būgno valymo šepečiai

765,00

UAB "RB Baltic"

196.

Alyvos keitimas

201,50

UAB "Biokona"

197.

gedimo paieška

90,00

UAB "Elgustas"

198.

Guminė žvaigždė technikai

622,00

UAB METGA

199.

Tujos

164,00

ILONOS STUČKIENĖS ŪKIS

200.

Vazonai

61,14

UAB Kesko Senukai Lithuanian

201.

Žibintuvėlis LED

220,66

UAB "Gitana"

202.

Generatoriaus remontas

82,00

V.Motiejūno I.Į.

203.

Dviračiai

1272,73

UAB "BAMBUKO GRINDYS"

204.

Pinigų tikrinimo aparatas

82,65

V.Lėlio IĮ

205.

kadastro bylų koregavimas

50,00

IĮ "Geobaitas"

206.

Starteris

247,93

UAB "Nergita"

207.

Biogas aptarnavimas ir kalibravimas

545,00

UAB "Kurenta"

208.

Mobilusis telefonas Galaxy A5

305,32

UAB Spainetos prekybos sistema

209.

Padangos

133,06

UAB "Alkesta"

210.

Alyva

133,22

UAB "Alkesta"

211.

Nario mokestis už 2017 m.

150,00

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai

212.

Kava

132,81

UAB "AD Market"

213.

Seminaras "Saugus informacinių technologijų naudojimas šiuolaikinėje darbovietėje"

48,00

Finansų ministerijos mokymo centras

214.

Renginys Gazelė

65,00

UAB "Verslo žinios"

215.

Padangos

361,15

UAB Rato centras

216.

Elektrinės dalies remontas

61,24

UAB "Alkesta"

217.

Padangų krovimo darbai

135,00

UAB "Staigūs sprendimai"

218.

Oro filtras biologinės dalies įrenginiams

893,00

WASTE TREATMENT TECHOLOGIES

219.

Dujų matuokliai 30 proc.

379,73

WASTE TREATMENT TECHOLOGIES

220.

Apgyvendinimo paslauga

300,00

UAB Baltic Clipper

221.

PP maišai

218,00

UAB "PACKMAK"

223.

Tepalas

610,01

UAB "OKSATA"

224.

Žurnalo prenumerata

100,00

ISWA International Solid Waste Association

225.

Elektrinių matavimų darbai  pagal sutartį

2956,50

A.Švedo individuali įmonė

226.

San. mazgų vėdinimo remonto darbai

201,93

UAB Dzūkijos statyba


pastabos:

1. Pirkimo būdo pasirinkimo priežastis - Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 Dalis, tu Visi lentelėje nurodyti pirkimai corresponds Mažos Vertės Pirkimo sąvoką.

2. Laimėjusio pasiūlymo pasirinkimo priežastys - mažiausia kaina Arba ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas.