Regioninio ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų parengimas Alytaus regione