Spausdinti

Alytaus regiono nepavojingų atliekų sąvartynas

Atnaujinta: 2020-08-17

Alytaus regiono nepavojingų atliekų sąvartynas, (Takniškių k., Alytaus r.)
Alytaus regiono nepavojingų atliekų sąvartynas, 2016 (Takniškių k., Alytaus r.)
Alytaus regiono nepavojingų atliekų sąvartynas įrengtas adresu Karjero g. 2, Takniškių kaime, Alovės seniūnijoje, Alytaus rajone, eksploatuoti pradėtas 2007 m. pabaigoje. Alytaus regioninio sąvartyno priimamų ir šalinamų atliekų numatomas kiekis (projektinis pajėgumas) – 1,05 mln. t per 20 metų (52 500 t per metus; 208 t per dieną). Bendras sąvartyno sklypo plotas – 26,2415 ha.
 
Atliekų priėmimo į Alytaus regioninį nepavojingų atliekų tvarka pateikta čia.
 
Priimamų atliekų apskaitai sąvartyne įrengta atliekų apskaitos sistema su automobilinėmis svarstyklėmis ir kompiuterine įranga. Atliekų kiekiai patenkantys į sąvartyną registruojami ir saugomi kompiuterinėje atmintyje.
 
Atliekos į sąvartyną gabenamos įprastais atliekų surinkimo sunkvežimiais ar individualiomis gyventojų transporto priemonėmis. Sąvartyne atliekos iškraunamos mechaniniu būdu.
 
Nevisos į sąvartyną atvežtos yra šalinamos sąvartyne. Iš atliekų turėtojų surinktos mišrios komunalinės atliekos pirmiausiai nukreipiamos mechaninio apdorojimo įrenginius, kur atskyrus antrines žaliavas, deginimui skirtą frakciją ir biologiškai skaidžias atliekas, likusioji mišrių komunalinių atliekų dalis keliauja į sąvartyną.
 
Tiesiogiai į sąvartyną siunčiamos netinkamos perdirbti, po perdirbimo likusios arba dėl tam tikrų atliekų apdorojimo įrenginių nebuvimo neperdirbamos atliekos. Į sąvartyną šalinimui nepriimamos pavojingų medžiagų turinčios atliekos, jos nukreipiamos į pavojingų atliekų aikštelę ir perduodamos šių atliekų tvarkytojams.
 
Sąvartyne atliekos iškraunamos mechaniniu būdu. Šalinamos atliekos kraunamos kiek įmanoma minimaliame plote, pilamos plonais 0,3 m storio sluoksniais, lyginant ir tankinant jas kompaktoriumi iki 1,2 – 1,3 t/m3. Kiekvienos dienos atliekų sluoksnis turi būti sutankinamas atliekų kompaktoriumi, pravažiuojant juo ne mažiau, kaip 3 - 5 kartus. Atvežtos atliekos paskirstomos buldozeriu. Supiltų ir sutankintų atliekų sluoksniai, ne storesni kaip 2 m, perdengiami grunto ar kitų inertinių medžiagų (pvz. susmulkintų statybinių atliekų, gatvių sąšlavų) tarpsluoksniais šiltuoju metų periodu. Perdengimui reikalingas gruntas gali būti perkamas ir vežamas iš aplinkinių teritorijų, arba kasamas iš gretimais sąvartyno įsigyto karjero.
 
Atliekų sluoksnius reikalaujama perdengti gruntu ar kita panašia medžiaga, siekiant sumažinti nemalonius kvapus ir atliekų išnešiojimą po sąvartyno teritoriją; šiems neigiamiems veiksniams išvengti ar sumažinti yra įrengta sąvartyno dujų surinkimo sistema (mažinanti nemalonų pūvančių atliekų kvapą) bei numatytas aukštas atliekų suspaudimo kompaktoriumi laipsnis (iki 1,2 – 1,3 t/m3) (suspaudus atliekas iki tokio laipsnio, jos įgauna sukibimą, tampa drėgna mase, ir tokiu būdu sumažėja atliekų išnešiojimo galimybė vėjuotomis dienomis).
 
Be to, ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę, sąvartyno teritorijoje surenkamos vėjo išnešiotos šiukšlės, o aplinkinės teritorijos nuo chaotiško atliekų pasklidimo (vėjo gainiojamų atliekų) apsaugomos kilnojama tvora, t.y. konkreti sąvartyno sekcija darbo metu aptveriama papildomu kilnojamu aptvaru, kuris neleidžia vėjui išnešioti atliekų iš sąvartyno sekcijos iki jų sutankinimo operacijos.
 
Jei nepavyksta sumažinti sąvartyno kvapo bei šiukšlių išnešiojimo aukščiau išvardintomis priemonėmis, tuomet atliekų sluoksniai perdengiami ir šaltuoju metų periodu, esant aplinkos oro temperatūrai aukštesnei nei 0 0C.
 
Pavojaus atveju išsiliejus degalams, jie surenkami absorbentais sąvartyno teritorijoje esančiais absorbentais.
Laužų kūrenimas, atliekų ar bet kokių kitų daiktų deginimas sąvartyno teritorijoje griežtai draudžiamas.
 
Sąvartyne nustatyta tvarka pagal parengtas ir su atitinkamomis institucijomis suderintas programas vykdomas požeminio vandens, paviršinio vandens, sąvartyno dujų bei filtrato monitoringas.
 
Kas mėnesį atliekami atliekų kaupo aukščio ir tūrio matavimai, atliekų tankio nustatymas. Kartą metuose nustatomi atliekų kaupo matmenys.