Spausdinti

Rūšiavimo centrai

Atnaujinta: 2020-08-17

Rūšiavimo centrų (didelių gabaritų bei kitų atliekų surinkimo aikštelių) paskirtis yra surinkti komunalines atliekas, kurios negali būti pilamos ar paliekamos prie atliekų konteinerių ir kurių gyventojai bei kiti smulkūs atliekų turėtojai neturi galimybės pristatyti į šių atliekų perdirbimo arba šalinimo vietas.
 
Alytaus regione yra įrengta apie 20 rūšiavimo centrų, kurių adresus galite rasti čia.
 
Atliekų priėmimo tvarka rūšiavimo centruose pateikta čia.
 
Visa centrų sklypų danga asfaltuota,  teritorija nuolat prižiūrima, aptverta tvora, kur atliekų priėmimą  organizuoja centro vadovas, kuris vizualiai nustato atvežtų atliekų kiekį, nurodo atliekų iškrovimo vietą. Visos pristatytos atliekos registruojamos pirminės atliekų apskaitos žurnale.
 
Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, (Daugų k., Alytaus r.)
Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė (Daugų k., Alytaus r.)
Nepavojingos atliekos saugomos aikštelėje esančiuose metaliniuose konteineriuose.
 
Rūšiavimo centruose priimamos tik lengvuoju transportu pristatytos šios buities atliekų grupės:
  • Stambiosios atliekos (netinkami baldai, buities prietaisai, televizoriai, lengvųjų automobilių padangos ir pan.);
  • Antrinės žaliavos (stiklas, plastikas, metalas, popierius);
  • Statybos ir griovimo atliekos (butų remonto ir sodo tvarkybos atliekos);
  • Buities pavojingos atliekos (netinkami naudojimui buitinės chemijos gaminiai, dažų, lakų ir apdailos medžiagų atliekos, lengvųjų automobilių akumuliatoriai ir autokosmetikos priemonės, elektroninė technika ir pan.);
  • Žaliosios atliekos.
 
Surinktos pavojingos atliekos saugomos specialiose talpose pavojingų atliekų priėmimo punkte (uždarame, rakinamame konteineryje). Buities pavojingos atliekos sukraunamos į 50, 100 ir 200 l talpos plastmasines statines, turinčias hermetiškai užveržiamus dangčius, kurie yra pavojingų atliekų skyriuje. Gyvsidabriui saugoti naudojamas 3 l talpos stiklainis su guminiu dangteliu. Išeikvoti akumuliatoriai saugomi plastikiniuose konteineriuose, jų talpa - 0,8 m3, liuminescencinės lempos saugomos popieriniuose konteineriuose, kuriuose telpa apie 200 lempų.
 
Joks buities pavojingų atliekų tvarkymas (perpylimas, atskiedimas, ardymas ir pan.) centre neatliekamas. Pavojingų atliekų talpos laikomos ant žemės arba ant lentynų. Saugomų atliekų konteineriai paženklinti.
 
Sunkioms atliekoms priimti ir transportuoti numatytos mažosios mechanizacijos priemonės. Pavojingos atliekos saugomos neilgiau kaip 6 mėnesius, nepavojingos - neilgiau kaip metus. Centruose surinktos atliekos periodiškai išvežamos transporto priemonėmis į galutinio šių atliekų sutvarkymo vietas.
 
Rūšiavimo centruose siekiant atskirti atliekas, tinkamas antriniam panaudojimui, apdorojamos (ardomos) didžiosios atliekos – seni baldai, langai, durys, dviračiai. Ardant senus baldus, atskiriamas metalas, mediena, stiklas ir tekstilės dirbiniai. Atvežti baldai iškraunami aikštelėje, tuomet atliekų priėmėjas juos išardo, atskirtas dalis patalpina į atitinkamus konteinerius. Minkšta (tekstilinė) baldų dalis ir lakuotas, dažytas medis šalinami sąvartyne, švari mediena perduodama kompostavimui į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę arba perdirbimui, metalo laužas perduodamas metalo laužą superkančioms įmonėms, po ardymo susidaręs stiklas laikomas stiklo konteineriuose.
 
Plastikų ir gumos atliekos perduodamos šalinti sąvartyne arba perdirbimo įmonėms.
 
Paviršinės nuotekos nuo asfaltuotos teritorijos surenkamos ir nuvedamos į paviršinių nuotekų valymo įrenginius. Išvalytos nuotekos išleidžiamos akmens grindiniu į aplinką.