Spausdinti

Kompostavimo aikštelės

Atnaujinta: 2020-08-17

Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, (Takniškių k., Alytaus r.)
Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, 2016 (Takniškių k., Alytaus r.)
Kompostavimo aikštelės, kuriose kompostuojamos įvairios žaliosios atliekos, gyventojų patogumui įrengiamos šalia rūšiavimo centrų (didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikštelių).
Šiuo metu Alytaus regione įrengtos 7 kompostavimo aikštelės, kurių adresus galite rasti čia.
 
Atliekų priėmimo tvarka kompostavimo aikštelėse pateikta čia.
 
Visa aikštelių sklypų danga asfaltuota, aikštelėse susidarančios lietaus nuotekos kaupiamos paviršinių nuotekų talpoje ir panaudojamos komposto laistymui.
 
Visi aikštelės sklypai nuolat prižiūrimi, aptverti tvora.
 
Atliekų vežimą aikštelės teritorijoje organizuoja aikštelės vadovas, kuris vizualiai nustato atvežtų atliekų kiekį, nurodo atliekų iškrovimo vietą. Visos pristatytos atliekos registruojamos pirminės atliekų apskaitos žurnale.
 
Švari mediena, likusi po baldų ardymo rūšiavimo centruose, perduodama kompostavimui į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę.
 
Biologiškai suyrančios atliekos saugomos organinių atliekų kompostavimo aikštelėje, ant asfalto.
 
Visos biologiškai suyrančios atliekos sumalamos, sijojamos ir paverčiamos kompostu, jokių atliekų nesusidaro.
Periodiškai vykdoma kompostuojamos medžiagos drėgmės ir temperatūros kontrolė.
 
Orientacinė vidutinė kompostavimo trukmė vasaros metu – 60 parų.
 
Kompostavimas gali būti vykdomas ir žiemos metu, apdengiant kaupus sausesnės medžiagos (durpių, pjuvenų ir pan.) sluoksniu, neleidžiant kaupui peršalti.
 
Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, (Takniškių k., Alytaus r.)
Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, 2016 (Takniškių k., Alytaus r.)
Kompostavimo intensyvumas žiemos metu 2–3 kartus mažesnis, vidutinė išeiga – 0,3 t iš 1 t atliekų.
 
Kompostavimo aikštelės aptarnavimui numatytas universalus pakrovėjas su kaušu, sietas, smulkintuvas ir vartytuvas.
 
Kompostas, naudojamas be mineralinių priedų, turi būti neutralios pH (pH = 6,5-7) ir turi atitikti komposto kokybės rodiklius, nustatytus Biodegraduojamųjų atliekų kompostavimo aplinkosauginiuose reikalavimuose.
 
Kompostavimo aikštelėje pagamintas kompostas parduodamas arba naudojamas viešųjų vietų tvarkymo poreikiams, žemės plotų rekultivavimui.
 
Informaciją kaip įsigyti pagaminto komposto rasite čia.