Spausdinti

Alytaus regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas

Atnaujinta: 2018-05-08

Alytaus regioninis nepavojingų atliekų sąvartynas randasi adresu Karjero g. 2, Takniškių k., Alovės sen., Alytaus r. Kontaktai: tel. 8 (315) 50 331, el. p. aldona.pilveliene@alytausratc.lt.

Priėmimo punktas sąvartyne

Atliekos į sąvartyną gabenamos įprastais atliekų surinkimo sunkvežimiais ar individualiomis gyventojų transporto priemonėmis.

Į sąvartyną vežamos atliekos turi būti uždengtos.

Atliekos į sąvartyną priimamos pagal sudarytą atliekų tvarkymo sutartį su sąvartyno operatoriumi - UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centru:

  • Jei atliekų turėtojai atliekas į sąvartyną pristatyto patys savo transportu, tuomet turi būti sudaroma tiesioginė atliekų tvarkymo sutartis su UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centru.
  • Jei atliekų turėtojas neturi galimybių pats pristatyti į sąvartyną atliekų, gali kreiptis į atliekas vežančias įmones. Tokiu atveju, atliekų turėtojų atliekos į sąvartyną vežamos pagal su atliekų vežėju sudarytą sutartį.
  • Esant vienkartiniam atliekų pristatymui atsiskaitoma vietoje arba atliekų turėtojui išsiunčiama sąskaita – faktūra mėnesio gale. Įmonė ir organizacijos, kurios įveža atliekas į sąvartyną, turi pateikti užpildytą nustatytos formos deklaraciją, tikrinamas krovinio važtaraštis.
  • Atliekų priėmimui į nepavojingų atliekų sąvartyną reikalingi dokumentai: sutartis, deklaracija, krovinio važtaraštis, atliekų turėtojo rekvizitai.

Priimamų atliekų sąrašas ir įkainiai pateikti čia.

Atliekų vežimo paslaugas Alytaus regione teikiančių įmonių kontaktai pateikti čia.

Dokumentai reikalingi atliekų pristatymui į sąvartyną pateikti čia.

Gyventojai, komunaliniai ūkiai ar įmonės atvežančios atliekas pirmiausiai važiuoja ant svarstyklių. Visos atliekos, pristatytos šalinti sąvartyne, sveriamos autosvarstyklėmis. Priimamų atliekų apskaitai sąvartyne įrengta atliekų apskaitos sistema su automobilinėmis svarstyklėmis (60 t) ir kompiuterine įranga. Automobilinės svarstyklės prijungtos prie kompiuterinės sistemos klientų atvežtų atliekų rūšiai ir kiekiui registruoti.

Sąvartyno operatorius patikrina ar atvežtos atliekos atitinka leidžiamų laidoti sąvartyne nepavojingų atliekų kriterijus, taip pat tikrinamas atliekų lydraštis, važtaraštis. Jeigu reikia, turi būti pateikiami kai kurių priimamų atliekų atitikties dokumentai.

Jei patikrinus dokumentus, apžiūrėjus atliekas nenustatoma pažeidimų, sąvartyno operatorius pasveria į sąvartyną atvažiavusią šiukšliavežę ar transporto priemonę, užrašo jos svorį ir nurodo kur išpilti atliekas - ar inertinių atliekų sąvartyne, ar nepavojingų atliekų sąvartyne. Bet kur pilti atliekas draudžiama.

Grįžus iš sąvartos transporto priemonė pasveriama antrą kartą. Baigiama forminti atliekų deklaracija. Operatorius uždeda asmeninį spaudą ir deklaracijos atplėšiamąjį taloną atiduoda vežėjui, taip pat pasirašo kitus dokumentus (pvz. važtaraščius, pavojingų atliekų lydraštį – asbesto atliekų šalinimo atveju). Atliekų kiekiai fiksuojami pirminės atliekų apskaitos žurnale.

Sąvartyne atliekos iškraunamos mechaniniu būdu, lyginamos ir presuojamos atliekų kompaktoriumi.

Nurodytoje vietoje išpylusi atliekas, transporto priemonė važiuoja į ratų plovimo ir dezinfekavimo zoną. Iš sąvartyno atliekas atvežusi mašina gali išvažiuoti tik nuplautais ir dezinfekuotais ratais.

Sąvartyne yra darbuotojai, kurie surenka patekusias neleistinas atliekas, tame tarpe ir pavojingas atliekas. Jei tokių rastų sąvartyne, jos būtų pašalintos pavojingų atliekų aikštelėje.

Atliekos gali būti gražinamos atliekų siuntėjui, jei atliekų savybės neatitinka krovinio važtaraštyje, pavojingų atliekų lydraštyje nurodytos informacijos, ar pateikiamas neteisingai užpildytas/neužpildytas krovinio važtaraštis, pavojingų atliekų lydraštis, ar deklaracijos forma. Už saugų į sąvartyną nepriimtų atliekų sutvarkymą atsako atliekų turėtojas.

Atliekos, draudžiamos šalinti sąvartyne, nepriimamos, transporto priemonė, atvežusi tokias atliekas į sąvartyną neįleidžiama, atliekos grąžinamos atliekų turėtojui bei nedelsiant pranešama Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui.