Spausdinti

Rūšiavimo centruose

Atnaujinta: 2020-08-17

Druskininkų didelių gabaritų ir kitų atliekų priėmimo aikštelė
Didelių gabaritų bei kitų atliekų surinkimo aikštelių paskirtis yra surinkti tas komunalines atliekas, kurios negali būti pilamos ar paliekamos prie atliekų konteinerių ir kurių gyventojai bei kiti smulkūs atliekų turėtojai neturi galimybės pristatyti į šių atliekų perdirbimo arba šalinimo vietas.
 
Aikštelėse atliekos iš gyventojų priimamos nemokamai, iš juridinių - už nustatytą mokestį.
 
Į didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikšteles atliekas atvežę gyventojai turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir asmens dokumento – paso arba asmens tapatybės kortelės – numerį.
 
Siekiant neapsunkinti atliekas atsakingai rūšiuojančių ir jas į surinkimo aikšteles pristatančių gyventojų, yra parengtos specialios formos, kurias reikės užpildyti nurodant numatytus duomenis.
 
Juridiniai asmenys, pristatantys į aikšteles atliekas, turi sudaryti atliekų tvarkymo sutartį su UAB Alytaus regiono atliekų centru ir tuo atveju, jei atliekos priimamos nemokamai.
 
Aikštelių adresai ir kontaktai pateikti čia.
 
Atliekų priėmimo į aikšteles įkainiai pateikti čia.
 
Atliekų priėmimo sutartis ir kiti reikalingi dokumentai pateikti čia.
 
Aikštelėje priimamos tik lengvuoju transportu pristatytos šios buities atliekų grupės:
  • Stambiosios atliekos (netinkami baldai, buities prietaisai, televizoriai, lengvųjų automobilių padangos ir pan.);
  • Antrinės žaliavos (stiklas, plastikas, metalas, popierius);
  • Statybos ir griovimo atliekos (butų remonto ir sodo tvarkybos atliekos);
  • Buities pavojingos atliekos (netinkami naudojimui buitinės chemijos gaminiai, dažų, lakų ir apdailos medžiagų atliekos, lengvųjų automobilių akumuliatoriai ir autokosmetikos priemonės, elektroninė technika ir pan.)
  • Žaliosios atliekos.

Gamybos atliekos, sunkvežimiais pristatomos namų statybos ir griovimo atliekos, buities pavojingos atliekos didesnėje negu 10 l taroje aikštelėse nepriimamos. Tokias atliekas turėtojai turi pristatyti tiesiai į šių atliekų tvarkymo vietas.

Į didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo aikšteles atliekų turėtojai atliekas pristato savo transportu ir taip supakuotas, kad vizualiai netrukdytų identifikuoti kokios tai atliekos. Bendro pobūdžio buitinės kilmės ir stambias atliekas tiekėjas pats išskirsto į atitinkamas priėmimo talpas pagal atliekų priėmėjo nurodymus.

Nepavojingų atliekų pakuotei reikalavimai nekeliami, pavojingos atliekos priimamos sandariose pakuotėse.

Iš to paties gyventojo vienu metu gali būti priimta ne daugiau kaip 4 vienetai gyvsidabrio (luminiscensinių) lempųStatybinės ir pavojingos atliekos iš gyventojų priimamos tik nedideliais kiekiais, statybinių atliekų – ne daugiau kaip 300 kg, padangų – 4 vienetai, nepriimamos buities pavojingos atliekos didesnėje negu 10 l taroje. Šios atliekos neribotais kiekiais iš gyventojų priimamos tik „atvirų durų dienos“ metu.

Šiferis priimamas tik inertinių atliekų apdorojimo aikštelėje su asbesto šalinimo sekcija.

Fiziniai asmenys pristatantys buityje susidarančias pavojingas atliekas, pildyti pavojingų atliekų lydraščio neprivalo, juridiniai asmenys – privalo.

Priimant atliekas vizualiai įvertinama atliekų pakuotės būklė, atliekų konsistencija, atliekose esančios priemaišos bei jų kiekis ir pan. Jei apžiūrėdamas pristatytas atliekas darbuotojas pastebi atliekų, kurios į aikštelę nepriimamos, jis šių atliekų neleidžia iškrauti aikštelės teritorijoje, t.y. atliekos į aikštelę nepriimamos ir jų sutvarkymu turi pasirūpinti atliekas pristatęs asmuo. Jei neleistinos atliekos pastebimos vėliau ir nėra galimybės nustatyti jų šeimininko, aikštelės darbuotojas pasirūpina tokių atliekų atskyrimu, laikinu saugojimu ir perdavimu kitai atliekas naudojančiai/šalinančiai įmonei.

Po to pavojingos atliekos, didžiosios atliekos bei kitos nepavojingos atliekos sveriamos svarstyklėmis (iki 150 kg). Aikštelės darbuotojas priimtas atliekas registruoja atliekų tvarkymo apskaitos žurnale. Žurnale registruojamas atliekas atvežusios transporto priemonės valstybinis numeris ir gyventojo vardas, pavardė (jei atliekas pristatė fizinis asmuo), asmens dokumento numeris ir kiti duomenys.

Atsisakius priimti atliekas, už atliekų priėmimą atsakingas įmonės darbuotojas nedelsiant informuoja Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento agentūrą.