Spausdinti

Inertinių atliekų apdorojimo aikštelė su asbesto šalinimo sekcija

Atnaujinta: 2018-06-18

Inertinės atliekos – betonas, plytos, keramika ir kitos statybinės atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai

Inertinių atliekų apdorojimo aikštelė randasi adresu Karjero g. 2, Takniškių k., Alovės sen., Alytaus r. 
Kontaktai: tel. 8 (315) 50331, el. p. aldona.pilveliene@alytausratc.lt.

Inertinių atliekų apdorojimo aikštelė su asbesto šalinimo sekcija
Inertinių atliekų apdorojimo aikštelė su asbesto šalinimo sekcija, 2017 (Takniškių k., Alytaus r.)

Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar naudojant kitas priemones, kurios užtikrintų, kad vežamos atliekos ir jų dalys vežimo metu nepatektų į aplinką.

Birios (asbesto plaušelius išskiriančios), statybvietėje susidariusios asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti sudrėkinamos ir pakuojamos į sandarią plastikinę tarą (dvigubus plastikinius maišus, statines, konteinerius ar kt.). arba sandariai uždengtos asbesto dulkių nepralaidžiančia medžiaga (tentu).

Supakuotos asbesto turinčios statybinės atliekos turi būti ženklinamos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

Atliekos į aikštelę priimamos pagal sudarytą atliekų tvarkymo sutartį su sąvartyno operatoriumi - UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centru:

  • Jei atliekų turėtojai atliekas į inertinių atliekų apdorojimo aikštelę pristato savo transportu, tuomet turi būti sudaroma tiesioginė atliekų tvarkymo sutartis su UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centru.
  • Jei atliekų turėtojas neturi galimybių pats pristatyti į aikštelę atliekų, gali kreiptis į atliekas vežančias įmones. Tokiu atveju, atliekų turėtojų atliekos į aikštelę vežamos pagal su atliekų vežėju sudarytą sutartį.
  • Esant vienkartiniam atliekų pristatymui atsiskaitoma vietoje arba atliekų turėtojui išsiunčiama sąskaita – faktūra mėnesio gale. Įmonė ir organizacijos, kurios įveža atliekas į aikštelę, turi pateikti užpildytą nustatytos formos deklaraciją, tikrinamas pavojingų atliekų lydraštis, krovinio važtaraštis.
  • Atliekų priėmimui į inertinių atliekų apdorojimo aikštelę su asbesto šalinimo sekcija reikalingi dokumentai: sutartis, deklaracija, krovinio važtaraštis, pavojingų atliekų lydraštis, atliekų turėtojo rekvizitai.

Priimamų atliekų sąrašas ir įkainiai pateikti čia.

Atliekų vežimo paslaugas Alytaus regione teikiančių įmonių kontaktai pateikti čia.

Dokumentai reikalingi atliekų pristatymui į inertinių atliekų aikštelę pateikti čia.

Atliekoms su asbestu inertinių atliekų aikštelėje yra skirta speciali šalinimo zona. Ji pažymėta įspėjamaisiais užrašais.

Jei iškrovimo metu aptinkamos pažeistos pakuotės, t.y. asbesto plaušeliai yra atviri, jie yra sudrėkinami ir sudedami į dvigubus politileninius maišus bei pažymimi etiketėmis, nurodančiomis, kad maiše yra asbestas.

Grįžusi iš aikštelės transporto priemonė pasveriama antrą kartą. Baigiama forminti atliekų deklaracija. Operatorius uždeda asmeninį spaudą ir deklaracijos atplėšiamąjį taloną atiduoda vežėjui, taip pat pasirašo kitus dokumentus (pvz. važtaraščius, pavojingų atliekų lydraštį – asbesto atliekų šalinimo atveju). Atliekų kiekiai fiksuojami pirminės atliekų apskaitos žurnale.

Nurodytoje vietoje išpylusi atliekas, transporto priemonė važiuoja į ratų plovimo ir dezinfekavimo zoną. Iš aikštelės atliekas atvežusi mašina gali išvažiuoti tik nuplautais ir dezinfekuotais ratais.