Spausdinti

Kompostavimo aikštelėse

Atnaujinta: 2020-08-17

Žaliosios atliekos aikštelėse iš gyventojų priimamos nemokamai. Iš juridinių asmenų nemokamai priimamos tik medžio žievės ir medienos, biologiškai suyrančios sodų ir parkų atliekos.

Druskininkų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė
Druskininkų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė

Juridiniai asmenys, pristatantys į aikšteles atliekas, turi sudaryti atliekų tvarkymo sutartį su UAB Alytaus regiono atliekų centras ir tuo atveju, jei atliekos priimamos nemokamai.

Atliekų priėmimo sutartis ir kiti reikalingi dokumentai pateikti čia.

Aikštelių adresai ir kontaktai pateikti čia.

Žaliųjų atliekų priėmimo į aikštelės įkainiai pateikti čia.

Žaliosios atliekos priimamos nesupakuotos.

Priimtas atliekas registruoja priėmėjas, vizualiai jas klasifikuodamas ir nereikalaudamas jokių dokumentų iš atliekų turėtojų. Į kompostavimo aikšteles priimamos tik nepavojingos biologiškai suyrančios medžiagos.

Nepavojingomis biologiškai suyrančiomis atliekomis laikomos:

  • Pjuvenos, drožlės, skiedros
  • Augalų audinių atliekos
  • Medžiagos netinkamos vartoti ar perdirbti ( supuvę obuoliai, obuolių išspaudos ir pan.)
  • Medžio žievės ir kamčiamedžio atliekos
  • Miškininkystės atliekos
  • Biologiškai suyrančios sodų ir parkų atliekos
  • Medžiagos netinkamos vartoti ir perdirbti (grūdų ir jų produktų gamyba)
  • Žaliavų plovimo, valymo ir mechaninio smulkinimo atliekos (alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų gamybos atliekos)
  • Medžio žievės ir medienos atliekos

Priėmus atliekas daromi kontroliniai svėrimai, paskaičiuojami kubai ir išvedami svoriai iš kubatūros. Aikštelės darbuotojas priimtas atliekas registruoja pirminės atliekų apskaitos žurnale.

Jei apžiūrėdamas pristatytas atliekas darbuotojas pastebi atliekų, kurios į aikštelę nepriimamos, jis šių atliekų neleidžia iškrauti aikštelės teritorijoje, t.y. atliekos į aikštelę nepriimamos ir jų sutvarkymu turi pasirūpinti atliekas pristatęs asmuo.

Jei neleistinos atliekos pastebimos vėliau ir nėra galimybės nustatyti jų šeimininko, aikštelės darbuotojas pasirūpina tokių atliekų atskyrimu, laikinu saugojimu ir perdavimu kitai atliekas naudojančiai/ šalinančiai įmonei.

Atsisakius priimti atliekas, už atliekų priėmimą atsakingas įmonės darbuotojas nedelsiant informuoja Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentą.