Spausdinti

Konteineriai, atliekų vežimas

Atnaujinta: 2019-02-25

Vietas konteineriams įrengti parenka, derina jas su gyventojais ir kitus būtinus veiksmus atlieka savivaldybės. Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras rūpinasi tik šių aikštelių įrengimu. Gyventojai, pageidaujantys, kad jų gyvenamoje aplinkoje atsirastų konteinerių aikštelė, turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę.

Pastaraisiais metais visose Alytaus regiono savivaldybėse buvo įrengtos naujos, modernios požeminės ir pusiau požeminės konteinerių aikštelės. Šiemet įgyvendinant antrąjį projekto etapą  bus įrengta dar 103 požeminės, pusiau požeminės ir antžeminės konteinerių aikštelės. Antžeminėse aikštelėse taip pat bus įrengti stacionarūs, į gruntą įkasami konteineriai. Naujų konteinerių aikštelių įrengimas  šiais metais numatytas visose Alytaus regiono savivaldybėse. Rūšiuokime!

Atliekų surinkimo grafikai patalpinti čia.

Prieš trejus metus Alytaus regiono gyventojams buvo nemokamai išdalinta 7500 skirtingos talpos kompostavimo konteinerių.

Dabar norint kompostuoti namuose susidarančias žaliąsias atliekas tam tinkamą konteinerį reikia nusipirkti ar pasidaryti patiems, nes ARATC nemokamų kompostavimų jau nebeturi.

Kaip namuose kompostuoti atliekas, plačiau skaitykite čia.

Prie konteinerių tvirtinamuose žymekliuose yra užkoduotas unikalus konteinerio numeris, jo tūris, atliekų turėtojo pavardė, adresas, koordinatės. Pirmu du skaitmenys – savivaldybės kodas, raidė - nurodo kokių tai atliekų konteineris (L- likutinių atliekų konteineris), paskutiniai 5 skaitmenys – konteinerio numeris.

Vis žymekliai sužymėti ir specialioje atliekų vežėjų sistemoje, kuri fiksuoja, ar konteineris buvo ištrauktas išvežimui, ar buvo pakeltas išpylimui. Tai sudaro galimybę kontroliuoti vežėjų teikiamos paslaugos kokybę ir garantuoja, kad atliekų vežėjai privažiuos prie kiekvieno ištraukto konteinerio, jį pakels ir ištuštins, jei tik konteinerio turinys atitiks atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Gyventojams papildomai tai nieko nekainuoja, jie privalo saugoti ant konteinerių pritvirtinus žymeklius, kad jie nebūtų pažeisti ir vežėjų sistemoje visuomet būtų matoma konkreti kiekvieno konteinerio buvimo vieta.

Ši sistema garantuoja, kad atliekų vežėjai privažiuos prie kiekvieno atliekų konteinerio ir jį pakels. Tuo atveju, jeigu konteinerio turinys neatitiks keliamų reikalavimų:  į jį bus primesta netinkamų, neišrūšiuotų atliekų, pakuočių, jo neištuštins, tačiau ir nepatirs nuostolių, nes sistema fiksuos, kad iki konteinerio buvo atvažiuota ir jis buvo pakeltas.

Gyventojams tai bus priminimas, kad atliekas reikia rūšiuoti, o sąlygas tam gyvenantieji individualiuose namuose, tikrai turi. Tad tie, kas atliekų išvežimo dieną neištrauks savo konteinerio išvežimui ar bus primetę į jį netinkamų atliekų, negalės reikšti pretenzijų, kad jų atliekos nebuvo išvežtos. O vežėjams jų neišvežti nebus jokio tikslo, nes vis tiek prie kiekvieno konteinerio reikės privažiuoti ir jį pakelti – šie jų veiksmai bus matomi bendroji sistemoje.

Ši paslauga teikiama Alytaus miesto, Prienų rajono, Birštono savivaldybėse. SMS pranešimai primins apie planuojamą atliekų konteinerių aptarnavimą. Šią paslaugą užsisakę gyventojai dieną prieš konteinerių aptarnavimą gaus priminimą SMS žinute. Joje bus nurodoma, kokio tipo atliekų konteineris turėtų būti paruoštas aptarnavimui. Ši paslauga skirta tik individualių namų gyventojams. Paslauga nemokama.

Gyventojai, norėdami pasinautoti priminimų SMS žinute paslauga, privalo užsiregistruoti. Tai padaryti galima trimis būdais:

1 būdas. Elektroniniu paštu sms@ekonovus.lt siunčiant pranešimą. Pranešime būtina nurodyti 1) adresą, kuriam priskirtas konteineris ar konteineriai, nurodant gatvės pavadinimą, namo numerį ir miestą; 2) rinkliavos mokėtojo vardą, pavardę; 3) mobilaus telefono, kuriam bus siunčiami priminimai numeris (+370 6xx xxxxx); 4) konteinerio/-ių ID numeriai, jei tokie nurodyti ant konteinerio lipduko.

2 būdas. Siunčiant SMS pranešimą numeriu +370 656 14424 su tekstu: SMS priminimai ggg xx mmm [gatvės pavadinimas, namo Nr., miestas], vvv ppp [rinkliavos mokėtojo vardas, pavardė], +370 xxx xxxxx [mob. tel. nr., kuriuo siųsti priminimus], xxxxxxxxxxxx [konteinerio ID numeris, jei toks nurodytas ant konteinerio lipduko].

3 būdas. Registruotis internetu, užpildant registracijos formą adresu registracija.ekonovus.lt. Dėl papildomos informacijos galite kreiptis sms@ekonovus.lt arba tel. +370 655 92215.

Savivaldybių tarybų patvirtintos atliekų tvarkymo taisyklės numato, jog visi konteinerius gavę gyventojai privalo naudotis tik tais mišrių (likusių po rūšiavimo) atliekų surinkimo konteineriais, kuriuos jiems davė paslaugos teikėjas arba savivaldybė, laikytis konteinerių naudojimosi ir rūšiavimo instrukcijų ir dėti į konteinerius tik tas atliekas, kurioms šie konteineriai yra skirti.

Jei dar turite už nuosavas lėšas pirktą mišrių komunalinių atliekų konteinerį, užpildykite šią formą arba kreipkitės šiais kontaktais: adresu Vilniaus g. 31, Alytus, el. paštu info@alytausratc.lt, telefonu (8 315) 72842 ir Jums bus atvežtas naujas konteineris.

Jei pirmą kartą sudegė individualus atliekų konteineris, užpildykite šią formą arba kreipkitės šiais kontaktais: adresu Vilniaus g. 31, Alytus, el. paštu info@alytausratc.lt, telefonu (8 315) 72842 ir Jums bus pristatytas naujas konteineris. Jei tai ne pirmas kartas, naujas konteineris kainuos apie 60 Eur (konteinerio kaina su pristatymo išlaidomis)

Norint išvengti gaisro konteineryje į jį negalima pilti karštų pelenų, juos prieš tai reikia atvėsinti ir tik tada mesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerį. Taip pat į konteinerius negalima mesti gerai neužgesintų nuorūkų, petardų, kitų degių daiktų.

Jei pastebėjote sudegusį bendro naudojimo konteinerį (mišrių komunalinių atliekų ar rūšiavimo konteinerį), būtume dėkingi, jei informuotumėte šiais kontaktais: adresu Vilniaus g. 31, Alytus, el. paštu info@alytausratc.lt, telefonu (8 615) 157 28 arba užpildytumėte šią formą.

Bendro naudojimo mišrių komunalinių atliekų konteineriai, skirti daugiabučiams, sunkiai privažiuojamose teritorijoje gyvenantiems gyventojams, viešosioms vietoms, rūšiavimo varpeliai plaunami ne rečiau kaip du kartus per metus. Toks reikalavimas yra numatytas visose su atliekų tvarkytojais sudarytose sutartyse. Speciali plovimo įranga užtikrina, kad konteineriuose esantys nešvarumai nepatektų į aplinką: jie lieka automobilyje, o vėliau saugiai iš jo pašalinami. Plaunant konteinerius naudojamas specialus skystis, kuris kartu ir dezinfekuoja juos. Gyventojams papildomai tai nieko nekainuoja – paslauga įskaičiuota į bendrą atliekų tvarkymo tarifą. Prie individualių namų esančių konteinerių švara turi pasirūpinti patys gyventojai, nes jie skirti vienam konkrečiam atliekų turėtojui. Juridiniai asmenys taip pat patys turi pasirūpinti jiems skirtų konteinerių švara.

Ant Jūsų konteinerio užkabintas įspėjimas „NETUŠTINTI!“, reiškia, kad atliekų turinys neatitinka savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių. Konteineris bus ištuštintas, kai atliekos bus teisingai išrūšiuotos, jame nebus neleistinų mesti atliekų. Informacija kaip tvarkyti atliekas pateikta čia: ATV individualioms namų valdoms ir ATV įmonėms.

Nerūšiuojantiems gyventojams bus siūloma 50 proc. branginti rinkliavą, o nepaisantiems  atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų, kaip griežčiausia poveikio priemonė būtų taikoma administracinė bauda iki 579 EUR.

Atliekos iš individualių konteinerių gali būti neišvežtos dėl šių priežasčių:

  1. Atliekų vežėjui ar ARATC Kontrolės padalinio specialistams patikrinus konteinerį, jame rasta netinkamų atliekų. Atliekos bus paimtos sekantį kartą pagal grafiką, kai tinkamai išrūšiuosite atliekas.

  2. Atliekos neišvežtos dėl blogų privažiavimo sąlygų (pvz. nenuvalytas, pažliugęs kelias). Paslauga bus atlikta iš karto pagerėjus privažiavimo sąlygoms arba sekantį kartą pagal grafiką. Iki to laiko, atliekos turi būti kaupiamos atliekų maišuose. Jeigu konteineriai negali būti ištuštinti bent vieną kartą per mėnesį, maišais komunalinių atliekų turėtojus turi aprūpinti paslaugos teikėjas. Vietinės reikšmės viešuosius kelius ir gatves prižiūri Savivaldybė, vidaus kelius (įskaitant ribotų teritorijų – kiemų kelius ir visus kitus kelius) prižiūri jų savininkai (valstybė, savivaldybė, kiti juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys).

  3. Atliekos neišvežtos, nes konteineris neišstumtas prie kelio, kuriuo renkamos atliekos. Konteineriai tuštinami nuo 7.00 iki 22.00 val. Konteineriai, esantys šalia individualių namų ar jų žemės sklypuose, juridinių asmenų patalpose ar jų žemės sklypuose (jei prie jų nėra privažiavimo kelio), daugiabučių namų patalpose ar prie jų įrengtose aikštelėse (jei prie jų nėra privažiavimo kelio), konteinerių tuštinimo dieną iki 7.00 val. turi būti išstumiami ir pastatomi kiek įmanoma arčiau važiuojamosios dalies, kuria organizuojamas mišrių komunalinių atliekų surinkimo maršrutas. Aplink išstumtą mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerį turi būti 0,5 m erdvė. Jeigu komunalinių atliekų turėtojas konteinerių tuštinimo dieną į nurodytas vietas konteinerių neišstumia, atliekos surenkamos kitą pagal paslaugų teikimo grafiką nustatytą konteinerių tuštinimo dieną.

Jei individualių valdų gyventojams atliekos netelpa į konteinerius, jas reikia kaupti atliekų maišuose, kurie bus paimti pagal grafiką kartu su konteineryje esančiomis atliekomis.

Dėl papildomo mišrių komunalinių atliekų konteinerio gali kreiptis visi juridiniai asmenys, jei atskyrus gamybines, antrines, kitas galimas perdirbti atliekas, mišrios komunalinės atliekos netelpa į turimus šioms atliekoms skirtus konteinerius. Taip pat papildomi mišrių komunalinių atliekų konteineriai duodami asmenims, kurie slaugo ligonį ar turi mažamečių vaikų, dėl ko susidaro dideli sauskelnių, kitų slaugos priemonių kiekiai.

Papildomiems konteineriams įsigyti užpildykite šią formą arba kreipkitės šiais kontaktais - Vilniaus g. 31, Alytus, el. paštu info@alytausratc.lt, telefonu (8 315) 72842, ir Jums bus pristatytas papildomas konteineris.

Konteinerį galima užsisakyti užpildžius specialią formą per E. paslaugas. Taip pat galite kreiptis telefonu 8-315-72842.