Klimato kaitos programa


Klimato kaitos programa

Projektas - „Iki 500 kW galios saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centre“

Projektas finansuojamas Klimato kaitos programos priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas juridinių asmenų elektros energijos poreikiams“ lėšomis.

Projektas finansuojamas (Eur be PVM):

Klimato kaitos programos lėšomis – 123 000,00

Bendrovės lėšomis – 217 000,00

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2021-12-15 iki 2023-06-15

Trukmė – 18 mėn.

Projekto tikslas – išnaudoti atsinaujinančių energijos šaltinių potencialą įmonėje, tuo sumažinant naudojamos elektros energijos iš centralizuotų tinklų kiekį.

Projekto veiklos – įrengti iki 500kW galios saulės fotovoltinę elektrinę.

Įsisavinta lėšų dalis – 0 %