Spausdinti

Iš Seimo narės lūpų – palankus ARATC veiklos įvertinimas

Paskelbta: 2017-10-26

„Manau, kad jūs tvarkotės geriausiai Lietuvoje, tačiau šalies mastu atliekų tvarkymo srityje yra daug koreguotinų dalykų“, - sakė Alytaus regiono atliekų tvarkymo centre apsilankiusi Seimo narė, Aplinkos apsaugos komiteto narė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.
Ji domėjosi, kaip funkcionuoja atliekų tvarkymo sistema Alytaus regione  ir su kokiais iššūkiais bei problemomis tenka susidurti įmonei, įgyvendinat vis griežtėjančius Europos Sąjungos aplinkosauginius reikalavimus.
Seimo narei Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) direktorius Algirdas Reipas pristatė, kokios technologijos yra įdiegtos Alytaus regiono atliekų tvarkymo technologijų centre, esančiame  Takniškių kaime Alytaus rajone, kaip veikia visa atliekų perdirbimo sistema: mechaninio rūšiavimo, biologinio atliekų apdorojimo įrenginiai, atliekų kompostavimas.
„Mechaninio rūšiavimo įrenginiai leidžia sumažinti sąvartyne šalinamų atliekų kiekį, perdirbti ir panaudoti energijai gauti didžiąją dalį regione susidariusių biologiškai skaidžių atliekų. Mechaninio rūšiavimo įrenginiuose galima sutvarkyti  perdirbimui nebetinkamas po rūšiavimo likusias atliekas.
Į biologinio apdorojimo įrenginius keliauja biologiškai skaidžios atliekos, kur jos yra apdorojamos sausuoju anaerobiniu būdu, o galutinis produktas yra kompostas ir išgauta elektros energija. Ją mes naudojame savo reikmėms, įrenginių darbui, o likusią dalį, parduodame“, - pasakojo A. Reipas. 
Jis pabrėžė, kad Alytus šalies kontekste apdoroja bene daugiausia organinių medžiagų, daugiausia jų kompostuoja, geriausiai rūšiuoja atliekas.
„Taip yra todėl, kad mes visas žaliąsias atliekas tiek iš gyventojų, tiek iš įmonių priimame nemokamai. Per metus surenkame apie 70 tūkst. tonų atliekų, tai, pavyzdžiui, pernai buvo sukompostuota net 24 tūkst. tonų atliekų. Tai yra milžiniškas kiekis“, - kalbėjo A. Reipas.
R. Morkūnaitė-Mikulėnienė pastebėjo, kad Alytaus regionas savo pasiekta pažanga atliekų tvarkymo srityje išsiskiria iš kitų šalies regionų.
Seimo narės vizito metu aptarta ir Regionų aplinkos apsaugos departamentų reforma, ir nuo 2019 metų atliekų tvarkymo srityje numatomi pokyčiai , kurie gali sulaukti labai prieštaringų visuomenės vertinimų.
A.Reipas atkreipė dėmesį, kad  regioniniai atliekų tvarkymo centrai, privalėdami  besąlygiškai vykdyti priimtus teisės aktus, dažnai atsiduria visuomenės reiškiamo nepasitenkinimo ir kritikos smaigalyje. Tad įstatymus rengiančios ir priimančios institucijos turėtų dažniau tartis su regioniniais atliekų tvarkymo centrais, juos įsteigusiomis savivaldybėmis, įsiklausyti į jų nuomonę ir argumentus, kad priimami teisės aktai sudarytų sąlygas RATC‘ams dirbti kaip socialiai atsakingoms įmonėms, ir užtikrintų regioninės atliekų sistemos pažangą bei plėtrą. 

ARATC informacija