Spausdinti

Uždarytuose sąvartynuose šienaujama žolė

Paskelbta: 2017-08-10

Uždaryti seni sąvartynai nėra pamiršti ir palikti likimo valiai. Jie nuolat prižiūrimi, tvarkomi ir tikrinami, o šiuo metu juose pjaunama žolė. Sąvartynai šienaujami du kartus per metus : pavasarį  ir vasarą. Šiuo metu vyksta antrasis šienavimas, kurio metu, kaip ir kaskart, bus apšienautas daugiau kaip 57 ha plotas.
Tokią teritoriją Alytaus regione užima uždaryti  senieji sąvartynai ir šiukšlynai. Regione tvarkoma ir prižiūrima 12 uždarytų sąvartynų ir 4 šiukšlynai.
Aplinkosauginių reikalavimų neatitikę ir pavojų aplinkai bei žmonių sveikatai kėlę sąvartynai buvo uždaryti prieš keletą metų.
Uždaryti sąvartynai ne tik kasmet po du kartus apšienaujami, bet ir nuolat atliekamas jų poveikio aplinkai monitoringas. Poveikio aplinkai monitoringas nuolat atliekamas ir Alytaus regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne.
Vadovaujantis „Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių“ reikalavimais 2016 metais buvo vykdomas aplinkos monitoringas Alytaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno ir uždarytuose sąvartynuose bei šiukšlynuose pagal kiekvienam sąvartynui ar šiukšlynui parengtas ir su atsakingomis institucijomis suderintas aplinkos monitoringo programas. Buvo stebėta uždarytų sąvartynų ir šiukšlynų įtaka požeminio vandens būklei, paviršinio vandens telkiniams, kad prireikus būtų galima laiku imtis prevencinių priemonių pastebėjus vandens teršimo atvejus.
Monitoringo tyrimų duomenys rodo, kad bendra uždarytų sąvartynų ir šiukšlynų aplinkosauginė būklė gerėja.