Spausdinti

Projektai

Atnaujinta: 2021-04-06

2014 - 2020 metų Europos Sąjungos fondų veiksmų investicijų programos projektai:

Esamos komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros pritaikymas maisto / virtuvės atliekų apdorojimui

Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Alytaus regione;

Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno regione (Prienų rajono ir Birštono savivaldybėse.


Išteklių atgavimo iš sąvartynų galimybių vertinimo modelis ir jo išbandymas Lietuvos sąlygomis.

 2007 – 2013 metų Europos Sąjungos finansavimo laikotarpio projektai:

Alytaus regiono komunalinių atliekų sistemos plėtra;


Alytaus regiono šiukšlynų uždarymas, didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas;

Alytaus regiono didelių gabaritų atliekų aikštelių įrengimas;

Medžiagų atgavimo iš Alytaus regioninio sąvartyno galimybės;

Alytaus regiono senų sąvartynų uždarymas (22 vnt.)

Alytaus regiono Takniškių sąvartyno uždarymas.

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras darbuotojų gebėjimų didinimas kuriant atliekų tvarkymo sistemos apskaitos duomenų perdavimo procesą;

Pietų ir pietryčių Lietuvos gyventojų informavimas ir švietimas apie aplinkai palankų gyvenimo būdą.

Europos Sąjungos LEONARDO DA VINČI programos projektai:

Atliekų tvarkymo organizacijų kvalifikacijos ir mokymo sistema SWFM-QF.

Baltijos jūros regiono 2007–2013 m. programos Interreg IVB projektai:

Projektas „Reco Baltic 21 Tech".

ISPA programos projektai:

Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas.

Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo laikotarpis:

Alytaus regiono visuomenės informavimas ir mokymas apie aplinkos apsaugą: atliekų tvarkymas.