Spausdinti

Įvykdyti projektai

Atnaujinta: 2020-08-27

2007 – 2013 metų Europos Sąjungos finansavimo laikotarpio projektai:

Projektas „Alytaus regiono didelių gabaritų atliekų aikštelių įrengimas";

Projektas „ Alytaus regiono šiukšlynų uždarymas, didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas";

Projektas „Alytaus regiono komunalinių atliekų sistemos plėtra";

Projektas „Medžiagų atgavimo Iš Alytaus regioninio sąvartyno galimybės“;

Projektas „UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras darbuotojų gebėjimų didinimas kuriant atliekų tvarkymo sistemos apskaitos duomenų perdavimo procesą“;

Projektas „Pietų ir pietryčių Lietuvos gyventojų informavimas ir švietimas apie aplinkai palankų gyvenimo būdą“.

Baltijos jūros regiono 2007–2013 m. Programa Interreg  IVB:

Projektas „Reco Baltic 21 Tech".

ISPA programa:

Projektas „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“.

Europos Sąjungos LEONARDO DA VINČI programa:

Projektas „Atliekų tvarkymo organizacijų kvalifikacijos ir mokymo sistema SWFM-QF“.

Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo laikotarpis:

Projektas „Alytaus regiono visuomenės informavimas ir mokymas apie aplinkos apsaugą: atliekų tvarkymas“.