Spausdinti

Alytaus regiono komunalinių atliekų sistemos plėtra

Atnaujinta: 2018-04-20

Projekto pavadinimas - Alytaus regiono komunalinių atliekų sistemos plėtra.

Projekto kodas - Nr. VP3-3.2- AM-01-V-02-003

Projekto tikslas - projekto metu Alytaus apskrityje, Takniškėse, pastatyti mechaninio ir biologinio atliekų apdorojimo įrenginius.

Projektu siekiama gyventojams suteikti visuotinai prieinamas ir kokybiškas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas. Įgyvendintas projektas leis sumažinti sąvartyne šalinamų atliekų kiekį, gruntinio vandens ir dirvožemio taršą, perdirbti ir panaudoti energijai gauti didžiąją dalį (apie 75 proc.) regione susidariusių biologiškai skaidžių atliekų. Naujaisiais įrenginiais bus galima operatyviai susidoroti su niekam nebetinkamomis po rūšiavimo atliekomis ir iš to dar gauti naudos. Taip pat tai leis atsisakyti naujų sąvartynų įrengimo kaštų.

Bendra suma pagal finansavimo sutartį 14 426 530,68 Eur, nuosavos lėšos 2.090.480 Projekto finansavimo įvykdymas - 100 %.

I darbų dalyje mechaninio rūšiavimo įrenginiai Valstybinei statybos komisijai buvo priduoti 2014 m. gruodžio 19 d. Mechaninio rūšiavimo įrenginiuose yra rūšiuojamos mišrios komunalinės atliekos, ne mažesniu kaip 25t/h našumu. MR įrenginiuose iš bendro mišrių komunalinių atliekų srauto atskiriamos šios frakcijos:

  • Biologiškai skaidi frakcija;
  • Metalai (juodieji ir spalvotieji);
  • Degi frakcija;
  • PET;
  • Mechaninio apdorojimo atliekos;
  • Mineralinės medžiagos.

Daugiau informacijos apie įrenginius rasite čia. 

Mechaninio apdorojimo įrenginiai

 

II darbų dalyje biologinio apdorojimo įrenginiai Valstybinei statybos komisijai buvo priduoti 2015 m. gruodžio 23 d.

Įrenginių projektinis našumas ~20 000 t/m. Įrenginiuose biologiškai skaidžios atliekos yra apdorojamos sausuoju anaerobiniu būdu, o galutinis sutvarkymo produktas yra kompostas ir išgauta elektros energija, kuri yra panaudojama pačių įrenginių darbui, o perteklius parduodamas į elektros tinklus.
Elektrai gaminti yra pastatytas 450 kW galingumo generatorius.

Daugiau informacijos apie įrenginius rasite čia.

Projektas galutinai užbaigtas 2015 m. gruodžio 23 d.

Iš šio projekto lėšų taip pat buvo įsigyta 6000 vnt. kompostavimo konteinerių už 272 822 Eur be PVM. Buitinių atliekų kompostavimo konteineriai naudojami buityje susidarančioms biologiškai skaidžioms atliekoms (žaliosioms, maisto, sąšlavoms ir kt.) kompostuoti. Konteineriai 2013 - 2014 m. išdalinti Alytaus regiono miestų individualių namų gyventojams, kur yra sąlyginai mažos namų valdos ir todėl kompostavimo procesai turi vykti aukštame technologiniame lygyje, nedarant neigiamos įtakos aplinkai ir gyventojų sveikatai bei kaimynų teisėtiems interesams. 

Biologinio apdorojimo įrenginiai ir kompostavimo konteineris