Spausdinti

Alytaus regiono senų sąvartynų uždarymas (22 vnt.)

Atnaujinta: 2018-04-20

Vienas iš svarbiausių tikslų Valstybiniame strateginiame atliekų tvarkymo plane buvo sukurti efektyvią atliekų tvarkymo sistemą iki 2011 metų pabaigos uždarant visus aplinkos apsaugos ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimų neatitinkančius sąvartynus.

2009 m .kovo 10 d. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė Projekto „Alytaus regiono senų sąvartynų uždarymas" finansavimo ir administravimo sutartį Nr. A/2009/NS/01. Pagal šią sutartį projektui „Alytaus regiono senų sąvartynų uždarymas (22 vnt.)" suteikiamas finansavimas yra Sanglaudos fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos.

Įgyvendinant projektą viešo konkurso būdu buvo parinkti tiekėjai ir pasirašytos sutartys su Projektu susijusioms paslaugoms ir darbams atlikti:
1. „Alytaus regiono senų sąvartynų (22 vnt.) projektavimo paslaugos ir uždarymo darbai" – Rangovas UAB „Alkesta", sutarties darbų vertė 16.583.242,10 Lt.
2. Alytaus regiono senų sąvartynų (22 vnt.) uždarymo techninių projektų ekspertizės ir atliekamų darbų techninės priežiūros" paslaugų pirkimas – Paslaugų teikėjas UAB „SWECO Lietuva", sutarties paslaugų vertė 117.500 Lt.
3. „Alytaus regiono senų sąvartynų (22 vnt.) uždarymas" administravimo paslaugos – Paslaugų teikėjas UAB „Nacionalinių projektų rengimas", sutarties paslaugų vertė 83.890 Lt.
4. „Alytaus regiono senų sąvartynų (22 vnt.) uždarymas" viešinimo paslaugos – Paslaugų teikėjas UAB „VIP viešosios informacijos partneriai", sutarties paslaugų vertė 88.888,88 Lt.

Alytaus regione buvo 22 apleisti sąvartynai, kurie neatitiko elementarių aplinkosauginių bei sanitarinių- higieninių reikalavimų ir kėlė tiesioginį ir netiesioginį pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai, teršdami orą, paviršinius ir gruntinius vandenis bei dirvožemį. Jų vietos buvo įrengtos neatsižvelgiant į specifinę šių objektų įtaką aplinkai, pakankamai neįvertinus gamtinių bei socialinių - ekonominių sąlygų. Be to visi šie sąvartynai buvo įrengti be jokio apsauginio pagrindo. Siekiant sukurti šiuolaikišką ir efektyvią atliekų tvarkymo sistemą, buvo būtina uždaryti šiuos 22 Alytaus regione esančius sąvartynus. Atsižvelgiant į konkrečias kiekvieno sąvartyno sąlygas 11 jų buvo numatyta likviduoti išvežant atliekas į kitus uždaromus sąvartynus rekultivuojant jų teritorijas ir apsėjant žole.
Sutvarkius 22 sąvartynus užtikrinamas kuo mažesnis neigiamas poveikis aplinkai, tausojami gamtos ištekliai, užkertamas kelias užkrečiamoms lygoms plisti, saugomas kraštovaizdis nuo organinės, fizinės ir cheminės taršos. Uždarius 22 senus sąvartynus sumažėjo gruntinio vandens ir dirvožemio tarša bei neigiamas poveikis žmonių sveikata. ~39 ha (vietoje uždaromų sąvartynų bendras atliekų kaupo plotas ~ 22 ha) rekultivuojamas, išvalytas nuo atliekų, bendras teritorijos plotas ~17 ha.) sąvartynų teritorijų sutvarkyta ir gamtiniu požiūriu iš užterštų ir pavojingų teritorijų tapo nepavojingomis bei „žaliosiomis" teritorijomis.

Prienlaukio sąvartynas prie ir po uždarymo

2010 m. spalio 6 d. buvo galutinai baigti sąvartynų uždarymo darbai.

Uždarytų sąvartynų teritorijos yra nuolatos prižiūrimos (šienaujamos), atliekami monitoringai.

Alytaus rajonas (2): Daugų seniūnija - Žvirgždėnų sąvartynas; Simno seniūnija - Giluičių sąvartynas.
Druskininkų savivaldybė (1): Balainės sąvartynas.
Lazdijų rajonas (11): Būdviečio seniūnija - Aštriosios Kirsnos sąvartynas; Kapčiamiesčio seniūnija - Kapčiamiesčio sąvartynas; Krosnos seniūnija - Krasenkos sąvartynas; Kučiūnų seniūnija - Kaženių sąvartynas; Lazdijų seniūnija - Verstaminų, Palazdijų sąvartynai;  Šeštokų seniūnija - Smalininkų sąvartynas; Šlavantų seniūnija - Avižienių, Babrų sąvartynai; Veisiejų seniūnija - Petroškų, Kailinių sąvartynai.
Prienų rajonas (4): Jiezno seniūnija - Jiezno Kolonijų sąvartynas; Naujosios Ūtos seniūnija - Naujosios Ūtos sąvartynas; Pakuonio seniūnija - Pagirmuonio sąvartynas; Šilavoto seniūnija - Prienlaukio sąvartynas.
Varėnos rajonas (4): Jakėnų seniūnija - Puodžių sąvartynas; Matuizų seniūnija - Matuizų sąvartynas; Merkinės seniūnija - Jonionių sąvartynas; Vydenių seniūnija - Barčių sąvartynas.