Spausdinti

Alytaus regiono Takniškių sąvartyno uždarymas

Atnaujinta: 2018-04-18

Projektas (kodas Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-007) įgyvendintas pagal Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančios Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymasis“ prioriteto įgyvendinimo priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01-V „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“. Bendra ES Sanglaudos fondo lėšomis finansuoto projekto vertė siekė 9,189 mln. litų, iš kurių didžiausią dalį – daugiau kaip 7,810 mln. litų – sudarė Sanglaudos fondo parama. Likusios projekto įgyvendinimui reikalingos lėšos – 1,378 mln. litų – buvo skirtos iš Lietuvos valstybės biudžeto.

Senojo Takniškių sąvartyno atliekų kaupo uždarymas buvo svarbus žingsnis, kuriant šiuolaikišką atliekų tvarkymo sistemą Alytaus regione. Pirmasis senojo sąvartyno uždarymo etapas buvo įgyvendintas keleri metai prieš šį projektą, jo vietoje įrengiant naują aplinkosauginius reikalavimus atitinkantį regioninį sąvartyną. Į jį gabenamos atliekos iš visų septynių regionui priklausančių savivaldybių.

Takniškių sąvartyno atliekų kaupo uždarymo darbai tęsėsi septyniolika mėnesių (2011 - 2012 m.): per juos atliekų kaupas uždengtas specialia danga su dujų drenažiniu, izoliaciniu, prasisunkusio kritulių vandens filtraciniu, gruntiniu ir augaliniu vejos sluoksniais, įrengta paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo sistema, atitinkamai rekonstruojant filtrato ir paviršinių  (lietaus) nuotekų nuvedimo sistemas bei rekultivuojant darbo zonos teritoriją. Taip pat įrengtas žiedinis kelias, sutvarkyta papėdės zona, iškasti grioviai, planiruotas gruntas, įrengtas dirvožemio sluoksnis ir užsėta žolė. Pagal aplinkosauginius reikalavimus uždarius sąvartyną, lietaus vanduo nepatenka į atliekų kaupą ir užkertamas kelias aplinkos taršai bei kuriama švaresnė ir saugesnė aplinka. 
Uždarytas sąvartynas yra toliau prižiūrimas kaip numato Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo ir priežiūros po uždarymo taisyklės.
 
  • 2012-03-28  pranešimas apie uždarytą senąjį Takniškių sąvartyną.
  • 2012-09-25  pranešimas apie uždarytą senąjį Takniškių sąvartyną.
  • 2012-11-23 pranešimas apie uždarytąjį senąjį Takniškių sąvartyną.
  • 2013-03-26 pranešimas apie uždarytąjį senąjį Takniškių sąvartyną.