Spausdinti

Alytaus regiono visuomenės informavimas ir mokymas apie aplinkos apsaugą: atliekų tvarkymas

Atnaujinta: 2018-04-18

2007 m. sausio – 2008 m. balandžio mėnesiais VšĮ Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras įgyvendino projektą „Alytaus regiono visuomenės informavimas ir mokymas apie aplinkos apsaugą: atliekų tvarkymas“, finansuojamą ES struktūrinių fondų lėšomis pagal Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento 1 prioriteto „Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra“ 1.3 priemonę „Aplinkos kokybės gerinimas ir žalos aplinkai prevencija“.
Projektą iš dalies finansavo Europos Sąjunga: 149 865,87 Lt paramos skirta iš Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo programos. Iš valstybės biudžeto lėšų projektui skirta 49 955,29 Lt parama. Bendra paramos suma sudaro 199 821,16 Lt. Bendra paramos suma sudarė 199 821,16 Lt. Projekto vykdytojas projektui skyrė 10 000 Lt, todėl bendra projekto suma sudarė 209821,16 Lt, iš kurių per visą projekto įgyvendinimo periodą projekto veiklai panaudota 187 754,63 Lt.
Projekto tikslas – didinti Alytaus regiono visuomenės supratimą apie atliekų tvarkymo reikšmę, formuoti atsakingą požiūrį į aplinkos vertybes, skatinti aplinkosauginės elgsenos pokyčius bei visuomenės dalyvavimą aplinkosauginėje veikloje, siekiant išsaugoti aplinkos kokybę bei užtikrinti darnų regiono vystymąsi.
Projekto veikla vyko septynių Alytaus regiono savivaldybių teritorijose: Alytaus miesto ir Alytaus rajono, Druskininkų, Birštono, Prienų raj., Lazdijų raj. ir Varėnos raj.
 
Šiuo projektu buvo siekiama:
 • Informuoti Alytaus regiono visuomenę apie atliekų keliamą grėsmę, jų tvarkymo svarbą ir būdus.
 • Įtraukti gyventojus į Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimą.
 • Tobulinti Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemą.
 • Sukurti efektyvią visuomenės informavimo ir mokymo apie atliekų tvarkymą sistemą Alytaus regione.
 • Daugiau apie projektą.
 
Alytaus regiono kaimo bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų situacijos analizės apžvalga.
 
Alytaus regiono kaimo bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų situacijos analizė, siekiant įvertinti jų galimybes prisidėti prie atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimo ataskaita.
 
Alytaus regiono gyventojų nuomonės apie buitinių atliekų tvarkymą tyrimo ataskaita.
 
Šis projektas buvo aktualus Alytaus regiono gyventojams – įdiegus naują atliekų tvarkymo sistemą, gyventojai turėjo gauti naują informaciją apie įvairių atliekų srautų tvarkymo įrenginius – naujai diegiamas specialiųjų atliekų (statybos, žaliųjų, stambiųjų ir t.t.) surinkimo aikšteles. Sukūrus atliekų rūšiavimui skirtą infrastruktūrą, buvo būtina gyventojams pateikti informaciją, kaip teisingai rūšiuoti atliekas ir t.t. 
Gyventojai gavo informaciją įvairiais būdais: per regioninę spaudą, radiją, TV laidas, interaktyvias paskaitas bei įvairių akcijų metu. Informacija apie esamą atliekų tvarkymo infrastruktūrą bei teisingą atliekų rūšiavimą buvo pateikta lankstinukuose, kurie išplatinti visame regione. Apie tai, kad didžioji dalis gyventojų pastebėjo informacijos atliekų tema pagausėjimą, liudija atlikta sociologinė Alytaus regiono gyventojų apklausa – daugiau nei pusė regiono gyventojų teigia, kad informacijos atliekų tvarkymo tema padaugėjo.
 
Projekto eigoje vykdyta ši veikla:
 • Parengta ir išplatinta 120 000 informacinių lankstinukų  atliekų tvarkymo tema Alytaus regiono gyventojams; išplatinta apie 2000 lankstinukų apie projekto veiklą;
 • Išleisti ir Alytaus regione išplatinti 4 informaciniai plakatai vaikams bei suaugusiems apie buities pavojingas atliekas bei atliekų rūšiavimą;
 • Parengtos dvi informacinės radijo laidos, transliuotos per Alytaus regiono radijo stotį “FM99”;
 • Parengtos dvi informacinės TV laidos, skirtos Alytaus regionui;
 • Parengti du straipsniai ir septyni pranešimai regiono spaudai atliekų tvarkymo tema;
 • Sukurta Alytaus regiono atliekų tvarkymo informacinė svetainė www.aratc.lt;
 • Vyko visuomenės įtraukimo renginiai: “Mobilaus informavimo centro vizitai”, bendruomenių iniciatyvinis susitikimas ”Švari kaimynystė”, regioninė akcija „Buities pavojingų atliekų surinkimas iš gyventojų“, jaunimo idėjų konkursas „Žaliosios miestų dienos“;
 • Atlikta kaimo bendruomenių galimybių prisidėti prie atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimo situacijos analizė;
 • Įvyko regioninė aplinkosaugos ir atliekų tvarkymo specialistų diskusija apie atliekų tvarkymą bei Patirties mainų seminaras;
 • Atnaujinta Alytaus regiono visuomenės informavimo atliekų klausimais programa; parengtas gyventojų įtraukimo į akcijas įvertinimas;
 • Atlikta sociologinė apklausa “Alytaus regiono gyventojų nuomonės apie buitinių atliekų tvarkymą tyrimas”.