Spausdinti

Atliekų tvarkymo organizacijų kvalifikacijos ir mokymo sistema SWFM-QF

Atnaujinta: 2018-04-18

Projekto tikslas – sukurti Europos atliekų tvarkymo organizacijų kvalifikacijos ir mokymo sistemą. Projektą finansavo Europos Sąjungos LEONARDO DA VINČI programa. Projektas buvo vykdomas 2013 - 2014 m. Jo metu išanalizuota esama atliekų tvarkymo organizacijų specialistų mokymo sistema, atliktas įvairių Europos Sąjungos šalių mokymo sistemų palyginimas, parengta harmoninga kompetencijos ir mokymo sistema skirtingiems atliekas tvarkančių organizacijų specialistų lygmenims bei sistemos įgyvendinimo strategija. Projekte dalyvavo 13 partnerių iš įvairių Europos Sąjungos šalių,  jį koordinavo „Sigma Consultants Ltd“ (Graikija). Projekto partneriai Lietuvoje: Kauno technologijos universiteto Aplinkos inžinerijos institutas ir UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras.

Pirmasis projekto informacinis pranešimas. LT,  EN.
Antrasis projekto informacinis pranešimas. LT, EN.
Trečiasis projekto informacinis pranešimas. LT, EN.
Ketvirtasis projekto informacinis pranešimas. LT,  EN.
Informacinis pranešimas apie projekto rezultatus. LT, EN.

Išsamiai su projektu ir projekto rezultatais galima susipažinti projekto internetinėje svetainėje www.swfm-qf.eu.