Spausdinti

Medžiagų atgavimo iš Alytaus regioninio sąvartyno galimybės

Atnaujinta: 2018-04-18

Projekto pavadinimas - Medžiagų atgavimo iš Alytaus regioninio sąvartyno galimybės.

Projekto kodas - Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-03-201).

Projekto tikslas – ištirti perdirbimui ir energijos gamybai tinkamų medžiagų atgavimo iš Alytaus regioninio sąvartyno galimybes, remiantis atbuline atliekų susidarymo prognoze ir paimtų mėginių tyrimais.

Projekto vertė: 20 000 Lt

Projekto vykdytojo įnašas: 4000 Lt

Projekto įgyvendinimo pradžia 2014 m. rugsėjo 1 d.

Projekto įgyvendinimo pabaiga 2015 m. vasario 28 d.

Įgyvendinimo eiga: 2014 m. gegužės 26 d. pateikta paraiška dėl projekto finansavimo. 2014 m. rugsėjo 1 d. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis ir inovacinis čekis su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra. 2014 m. rugsėjo 1 d. pasirašyta sutartis su Kauno technologijos universitetu dėl mokslinio tyrimo paslaugos teikimo.
Vykdant projektą išnagrinėti statistiniai duomenys apie visuose Alytaus regioninio sąvartyno kaupuose pašalintus atliekų kiekius, atbulinės prognozės būdu teoriškai nustatyta sąvartyne pašalintų atliekų kiekiai bei sudėtis, pasirinktose sąvartyno vietose išgręžti gręžiniai ir paimti atliekų bandiniai . Iš šių bandinių nustatyta granuliometrinė, morfologinė ir cheminė sudėtis bei šiluminingumas. Palyginta teorinio vertinimo ir instrumentinės analizės rezultatai. Atlikta bandomasis perdirbimui ir energijos gamybai tinkamų medžiagų plovimas. Nustatyta perdirbimui ir energijos gamybai tinkamų medžiagų potencialas Alytaus regioniniame sąvartyne.

Projektas galutinai užbaigtas 2015 metų vasario 28 dieną.