Spausdinti

Reco Baltic 21 Tech

Atnaujinta: 2018-04-18

UAB ARATC 2011 m. birželio 30 d. Stokholme, Švedijoje pasirašė dalyvavimo projekte „RECO Baltic 21 Tech" (RB21T) sutartį, pagal kurią numatytoms veikloms įgyvendinti skirta 114.000,00 EUR.

2013 m. gruodžio 16 d. projektas baigėsi.

RB21T projekte be Lietuvos dalyvavo ir kitos šalys – Švedija, Latvija, Estija, Lenkija, Vokietija, Baltarusija.

Projekto rezultatai:

  • Parengti ir patvirtinti Alytaus regiono ir Alytaus regiono savivaldybių (Alytaus m., Alytaus r., Birštono, Druskininkų, Lazdijų r., Prienų r. ir Varėnos r.) atliekų tvarkymo planai;
  • Parengtas TIPK leidimas komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo ir biologinio apdorojimo įrenginiams;
  • Atliktas žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;
  • Parengti komunalinių atliekų rūšiavimo ir biologinio apdorojimo įrenginių eksploatuotojo parinkimo pirkimo dokumentai.