Spausdinti

Esamos komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros pritaikymas maisto / virtuvės atliekų apdorojimui

Atnaujinta: 2021-04-06

 

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų veiksmų investicijų programa

 

Projektas „Esamos komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros pritaikymas maisto / virtuvės atliekų apdorojimui“

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo.

Projekto Nr. 05.2.1-APVA-R-008-11-0002

Projektas finansuojamas (Eur):

ES fondų lėšomis – 1 539 591,98

Bendrovės lėšomis – 769 708,02

Įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2020-01-15 iki  2023-02-01

Trukmė - 25 mėn.

Projekto tikslas - aplinkos apsauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos, sukuriant maisto ir virtuvės atliekų paruošimo ir komposto gamybos infrastruktūrą Alytaus regioniniame atliekų tvarkymo centre.

Projekto veiklos

1.1. Reikiamos maisto / virtuvės atliekų įrangos įsigijimas ir jos įrengimas.

2.1. Reikiamos komposto gamybos įrangos įsigijimas ir jos įrengimas

Įsisavinta lėšų dalis (%) – 0 %.