Spausdinti

Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Alytaus regione

Atnaujinta: 2020-12-29

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų veiksmų investicijų programa

Projektas „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Alytaus regione “

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo.

Projekto Nr. 05.2.1-APVA-R-008-11-0001

Projektas finansuojamas (Eur):

ES fondų lėšomis – 3 549 737,77

Bendrovės lėšomis - 812 631,63

Įgyvendinimo laikotarpis:nuo 2017-08-10 iki  2021-12-31

Trukmė - 53 mėn.

Projekto tikslas - plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo atliekų surinkimo infrastruktūrą Alytaus regione.

Projekto veiklos

1.1. Konteinerinių aikštelių įrengimas ir konteinerių įsigijimas;

2.1. Didelių gabaritų atliekų surinkimo naujų aikštelių įrengimas (Lazdijų r. ir Varėnos r.) ir atnaujinimas (Druskininkuose);

3.1. Biologinių atliekų konteinerių individualioms valdoms plėtra (konteinerių maisto atliekoms atskirai surinkti prie individualių valdų įsigijimas).

4.1. Didelių gabaritų atliekų surinkimo naujos aikštelės įrengimas Druskininkų sav. Viečiūnų sen.

Įsisavinta lėšų dalis (%) – 74,01 %.