Spausdinti

Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno regione (Prienų raj. ir Birštono sav.)

Atnaujinta: 2020-12-29

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų veiksmų investicijų programa

Projektas „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno regione (Prienų rajono ir Birštono savivaldybėse)“

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo.

Projekto Nr. 05.2.1-APVA-R-008-21-0005

Projekto finansavimas

Projekto biudžetas - 2.457.915,41

Projektas finansuojamas:

ES fondų lėšomis - 2.089.210,00

Bendrovės lėšomis - 368.705,41

Įgyvendinimo laikotarpis nuo 2017-08-10 iki  2021-12-31

Trukmė 53 mėn.

Projekto tikslas - Prienų rajono ir Birštono savivaldybėse plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo atliekų surinkimo infrastruktūrą bei sukurti atliekų paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą.

Projekto veiklos

1.1. Konteinerinių aikštelių įrengimas ir konteinerių įsigijimas;

1.2. Atliekų paruošimo naudoti infrastruktūros sukūrimas (daiktų punkto įrengimas);

1.3. Biologinių atliekų konteinerių individualioms valdoms plėtra (konteinerių maisto atliekoms atskirai surinkti prie individualių valdų įsigijimas).

Įsisavinta lėšų dalis (%) – 81,32 %.