Spausdinti

Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno regione (Prienų raj. ir Birštono sav.)

Atnaujinta: 2020-05-11

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų veiksmų investicijų programa.

Projektas „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kauno regione (Prienų rajono ir Birštono savivaldybėse)“

Projekto Nr. 05.2.1-APVA-R-008-21-0005

Projekto finansavimas

Projekto biudžetas - 2.162.915,41

Projektas finansuojamas:

ES fondų lėšomis 85 proc. - 1.838.460,00

Bendrovės lėšomis 15 proc. - 324.455,41

Įgyvendinimo laikotarpis nuo 2017-08-10 iki 2020-09-30. 

Trukmė 38 mėn.

Projekto tikslas - Prienų rajono ir Birštono savivaldybėse plėtoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo atliekų surinkimo infrastruktūrą bei sukurti atliekų paruošimo naudoti pakartotinai infrastruktūrą.

Projekto veiklos

1.1. Konteinerinių aikštelių įrengimas ir konteinerių įsigijimas;

1.2. Atliekų paruošimo naudoti infrastruktūros sukūrimas (daiktų punkto įrengimas);

1.3. Biologinių atliekų konteinerių individualioms valdoms plėtra (konteinerių maisto atliekoms atskirai surinkti prie individualių valdų įsigijimas).

Įsisavinta lėšų dalis (%) – 80.55 %.