Spausdinti

Atliekų priėmimo, saugojimo dokumentai

Atnaujinta: 2019-04-01

  • UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro pavojingų atliekų rinkimo ir saugojimo licencija.


SVARBU!

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros 2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. (28.1)-A4-2097, informuojame, kad papildytas Alytaus regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne leidžiamų šalinti atliekų sąrašas kodais 10 11 12 (stiklo atliekos, nenurodytos 10 11 11) ir 10 11 14 (stiklo poliravimo ir šlifavimo dumblas, nenurodytas 10 11 13).

Vadovaujantis Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-04-16 nutarimu Nr. 366 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014-2020 metų plano patvirtinimo“, 265.1 papunkčio nuostatomis informuojame, kad nuo 2017 m. birželio 1 dienos Alytaus regioniniame nepavojingų atliekų sąvartyne negalima šalinti nukenksmintų medicininių atliekų, kurių kodas 18 01 04 "Atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos" (pvz. tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai).

Statybinės izoliacinės atliekos (atliekos kodas 17 06 04) PUTŲ POLISTIROLAS yra perdirbamas, todėl įmonės ir gyventojai šias atliekas turi priduoti UAB „Ekobazė“ adresu: Pramonės g. 1, Alytus (buvusios medvilnės kombinato patalpos).

Informuojame įmones, kurios yra sudarę atliekų tvarkymo sutartis su Alytaus regiono atliekų tvarkymo centru, kad 2015 metų balandžio mėnesį buvo pakeistas Alytaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas (toliau – TIPK), kuris buvo išduotas 2006 m. rugpjūčio 22 dieną. Todėl nuo 2015 m. gegužės mėnesio 1 d. sąvartyne nepriimamos atliekos šiais kodais: 15 01 01 – popierinės pakuotės, 15 01 02 – plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės, 15 01 05 – kombinuotos pakuotės, 15 01 06 – mišrios pakuotės, 20 01 01 – popierius, 20 03 02 – turgaviečių atliekos, 17 02 03 – plastikas. Šios atliekos yra priimamos į mechaninio rūšiavimo liniją, esančią Alytaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje, pagal turimas sutartis.