Spausdinti

Alytaus miesto savivaldybė

Atnaujinta: 2019-08-08

 • ATMINTINĖ vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokėtojams.
 • 2018 m. gegužės 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-165 "Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. T-214 "Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, komunalinių atliekų susikaupimo normų, rinkliavos dydžių ir nekilnojamojo turto objekto rūšių patvirtinimo" pakeitimo".
 • 2017 m. birželio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-228 "Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-09-24 sprendimo Nr. T-181 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo" pripažinimo netekusiu galios".
 • 2017 m. birželio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-227 "Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. T-214 "Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tvirtinimo" pakeitimo".
 • UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus 2017 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-151/1patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos mokėtojų registro tikslinimo tvarka.
 • Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos mokėtojų prašymas - sąžiningumo deklaracija dėl nekilnojamojo turto ploto/paskirties tikslinimo (netaikoma gyvenamosios paskirties objektams).
 • 2017 m. gegužės 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-190 "Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-09-24 sprendimo Nr. T-181 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo" pakeitimo"  (2009-09-24 sprendimo Nr. T-181 pakeitimas).
 • 2017 m. vasario 9 d.  Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-38 "Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. T-214 "Dėl vietinės rinkliavos uz komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tvirtinimo" pakeitimo" (2008-11-27 sprendimo Nr. T-214 pakeitimas).
 • 2015 m. kovo 26 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-80 "Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-09-24 sprendimo Nr. T-181 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo" 2.9 punkto pakeitimo".
 • 2014 m. spalio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-258 "Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2008-11-27 sprendimo Nr. T-214 patvirtintų vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo".
 • 2012 m. gruodžio 20 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-289 "Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimu Nr. T-214 patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų dalinio pakeitimo".
 • 2011 m. birželio 30 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-171 "Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimu Nr. T-214 patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos Už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų 20.1 ir 22 punktų pakeitimo".
 • 2010 m. gruodžio 9 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-216 "Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. T-214 "Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tvirtinimo" pakeitimo".
 • Atmintinė vietinės rinkliavos mokėtojams.
 • 2010 m. balandžio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-115 "Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2009-09-24 sprendimo Nr. T-181 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo" pakeitimo".
 • Lengvatų Priedas Nr. 1
 • Lengvatų Priedas Nr. 2
 • Lengvatų Priedas Nr. 3
 • 2009 m. rugsėjo 24 d.  Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr.  T-181 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo". AKTUALI REDAKCIJA.
 • 2009 m. rugpjūčio 27 d. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus įsakymu Nr. V-158 patvirtinta Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos mokėtojų registro tikslinimo tvarka.
 • Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos mokėtojų registro tikslinimas, nustatant faktinį nekilnojamo turto plotą/naudojimo paskirtį tais atvejais, kai patalpos faktiškai naudojamos pagal kita paskirtį, nei nurodyta VĮ "Registrų centras": sąžiningumo deklaracija, prašymas.
 • 2008 m. lapkričio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-214 "Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tvirtinimo".