Spausdinti

Alytaus rajono savivaldybė

Atnaujinta: 2018-06-20

 •  2017 m. liepos 27 d. Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. D1-645 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Alytaus rajono savivaldybėje prašymų ir pažymų formų tvirtinimo" Word ir Pdf formatu.
 • 2017 m. birželio 22 d. Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. K-136 "Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. K-294 "Dėl Alytaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo" pakeitimo".
 • 2017 m. balandžio 12 d. Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. K-32 "Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. K-294 "Dėl Alytaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo" pakeitimo".
 • 2014 m. gruodžio 22 d. Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. K-374 "Dėl Alytaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų pakeitimo".
 • 2011 m. gruodžio 28 d. Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. K-287 "Dėl Alytaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų pakeitimo".
 • 2011 m. gruodžio 28 d. Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. K-286 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatos taikymo".
 • 2011 m. spalio 13 d. Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. K-204 "Dėl Alytaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų ir dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. K-286 pakeitimo".
 • 2011 m. spalio 13 d. Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. K-203 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos taikymo bei skolų pripažinimo beviltiškomis".
 • 2010 m. gruodžio 28 d. Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. K-424 "Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2010-09-30 sprendimo Nr. K-286 pakeitimo".
 • 2010 m. rugsėjo 14 d. Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. D1-697 patvirtintos pažymų ir prašymo taikyti lengvatas formos:
 • 1. Pažyma dėl gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto nenaudojimo ne mažiau kaip vieną ketvirtį.
 • 2. Pažyma dėl komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos teikimo I ir IV ketvirčiais negalimumo.
 • 3. Pažyma dėl netinkamo naudoti/gyventi ar fiziškai sunaikinto nekilnojamojo turto bei tinkamo teritorijos sutvarkymo.
 • 4. Pažyma dėl sodų bendrijoje esančio žemės sklypo, kuriame nėra namelio.
 • 5. Pažyma dėl valdymo, naudojimo, disponavimo keletu žemės sklypų, esančių toje pačioje sodų bendrijoje.
 • 6. Prašymas dėl Alytaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos taikymo.
 • 2010 m. rugpjūčio 30 d. Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. K-286 "Dėl Alytaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų patvirtinimo".
 • 2010 m. rugpjūčio 30 d. Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. K-285 "Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. K-294 pakeitimo".
 • 2010 m. birželio 3 d. Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. K-219 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo".
 • 2009 m. gruodžio 3 d. Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. K-416 "Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. K-294 pakeitimo".
 • 2009 m. lapkričio 6 d. Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. D1-728 patvirtintas "Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą mokėtojų registro tikslinimo tvarkos aprašas".
 • 2009 m. spalio 28 d. Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. K-335 "Dėl gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".
 • 2009 m. rugpjūčio 31 d. Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. K-292 "Dėl Alytaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų patvirtinimo".
 • 2009 m. rugpjūčio 31 d. Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. K-291 "Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. K-294 pakeitimo".
 • 2009 m. kovo 5 d. Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. K-57 "Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. K-294 pakeitimo".
 • 2008 m. lapkričio 27 d. Alytaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. K-294 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo".