Spausdinti

Alytaus rajono savivaldybė

Atnaujinta: 2020-02-25

 • Alytaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai.

 

 • 2017 m. liepos 27 d. Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. D1-645 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Alytaus rajono savivaldybėje prašymų ir pažymų formų tvirtinimo".

 • 2010 m. rugsėjo 14 d. Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. D1-697 patvirtintos pažymų ir prašymo taikyti lengvatas formos:
  1. Pažyma dėl gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto nenaudojimo ne mažiau kaip vieną ketvirtį.
  2. Pažyma dėl komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos teikimo I ir IV ketvirčiais negalimumo.
  3. Pažyma dėl netinkamo naudoti/gyventi ar fiziškai sunaikinto nekilnojamojo turto bei tinkamo teritorijos sutvarkymo.
  4. Pažyma dėl sodų bendrijoje esančio žemės sklypo, kuriame nėra namelio.
  5. Pažyma dėl valdymo, naudojimo, disponavimo keletu žemės sklypų, esančių toje pačioje sodų bendrijoje.
  6. Prašymas dėl Alytaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos taikymo.

 


 • Sąskaita į kurią nuo 2018 m. vasario 1 d. reikia pervesti įmokas už Alytaus r. savivaldybės vietinę rinkliavą:
  Gavėjas: ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
  Gavėjo kodas: 188718528
  Gavėjo sąskaitos numeris: LT677300010129461064, AB Swedbank