Spausdinti

Bendra informacija

Atnaujinta: 2018-02-20

  • Europos šalių patirties analizė, pasirenkant apmokėjimo už atliekų tvarkymą schemas ir nustatant įmokų dydžius.
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-04-20 nutarimas Nr. 384 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-07-24 nutarimo Nr. 711 "Dėl rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo".