Spausdinti

Bendra informacija

Atnaujinta: 2019-02-28

  • 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu pakeistų Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėse nustatytam reikalavimui papildyti atliekų turėtojams teikiamas sąskaitas informacija apie rūšiuotų ir nerūšiuotų atliekų dalis, pateikta apibendrinta informacija apie 2018 metais Alytaus regione rūšiuotų atliekų ir atliekų, surinktų mišrių atliekų konteineriuose dalis.
  • Europos šalių patirties analizė, pasirenkant apmokėjimo už atliekų tvarkymą schemas ir nustatant įmokų dydžius.
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-04-20 nutarimas Nr. 384 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-07-24 nutarimo Nr. 711 "Dėl rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo" pakeitimo".