Spausdinti

Birštono savivaldybė

Atnaujinta: 2020-02-15

  • Birštono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai. 2 priedo pakeitimas.

  • 2017 m. liepos 7 d. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus įsakymu Nr. V-186 patvirtinta Birštono savivaldybės vietinės rinkliavos mokėtojų registro tikslinimo tvarka ir prašymo/sąžiningumo deklaracijos formos Word, Pdf formatu.