Spausdinti

Birštono savivaldybė

Atnaujinta: 2020-03-03

 • Birštono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai.
  • 2020-02-10 Birštono savivaldybės tarybos sprendimas  Nr. TS-4 (Nuostatų 1.4 ir 1.5 papunkčių su visais pakeitimais pripažinimas netekusiais galios).
  • 2020-02-10 Birštono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-5 (Nuostatų 2 priedo pakeitimas).

 • 2017 m. liepos 7 d. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus įsakymu Nr. V-186 patvirtinta Birštono savivaldybės vietinės rinkliavos mokėtojų registro tikslinimo tvarka ir prašymo/sąžiningumo deklaracijos formos Word, Pdf formatu.

 

 

 • Sąskaita į kurią nuo 2018 m. vasario 1 d. reikia pervesti įmokas už Birštono savivaldybės vietinę rinkliavą:
  Gavėjas: BIRŠTONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
  Gavėjo kodas: 188750166
  Gavėjo sąskaitos numeris: LT797181600001130579, AB Šiaulių bankas