Spausdinti

Birštono savivaldybė

Atnaujinta: 2018-06-20

 • 2018 m. vasario 9 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-18 "Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-132 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo ir kai kurių Birštono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo".
 • 2017 m. lapkričio 30 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-221 "Dėl Birštono savivldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-132 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo ir kai kurių Birštono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo".
 • 2017 m. liepos 7 d. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus įsakymu Nr. V-186 patvirtinta Birštono savivaldybės vietinės rinkliavos mokėtojų registro tikslinimo tvarka ir prašymo/sąžiningumo deklaracijos formos Word, Pdf formatu.
 • 2017 m. birželio 29 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-133 "Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. TS-18 "Dėl Birštono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo" pakeitimo".
 • 2017 m. birželio 29 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-132 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo ir kai kurių Birštono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios".
 • 2017 m. kovo 24 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-36 „Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. TS-90 patvirtintų Birštono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų priedo papildymo".
 • 2017 m. sausio 27 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-18 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo".
 • 2016 m. rugpjūčio 26 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-117 "Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2015-02-06 sprendimo Nr. TS-17 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo".
 • 2015 m. vasario 6 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-17 patvirtintas Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą  lengvatų taikymo tvarkos aprašas.
 • 2014 m. lapkričio 7 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimas  Nr. TS-158 "Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. TS-90 patvirtintų Birštono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo". Priedas.
 • 2011 m. vasario 4 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-14 "Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. TS-26 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo ir kai kurių Birštono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios" pakeitimo".
 • 2010 m. vasario 12 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-26 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo ir kai kurių Birštono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios".
 • 2010 m. vasario 12 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-25 "Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-90 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą" pakeitimo".
 • 2010 m. vasario 12 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. TS-25 priedas patvirtinantis atliekų turėtojų, kuriems dėl blogo privažiavimo nėra galimybės teikti atliekų tvarkymo paslaugų Birštono savivaldybės Birštono seniūnijos teritorijoje, sąrašas.
 • 2008 m. gruodžio 22 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-245 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų".
 • 2008 m. birželio 30 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-145 "Dėl Birštono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-90 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą" pakeitimo".
 • 2008 m. balandžio 30 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-90 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą".
 • 2008 m. balandžio 30 d. Birštono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-90 patvirtinti Birštono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai.
 • Vietinės rinkliavos dydis Birštono savivaldybės komunalinių atliekų turėtojams ir vietinės rinkliavos mokėtojams.