Spausdinti

Lazdijų rajono savivaldybė

Atnaujinta: 2019-04-11

 • 2019 m. kovo 29 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 5TS-1633 "Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. 5TS-594 "Dėl Lazdijų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo".
 • 2019 m. kovo 29 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 5TS-1632 "Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 5TS-801 "Dėl Lazdijų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo" pakeitimo".
 • 2018 m. rugsėjo 14 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 5TS-1409 "Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 5TS-961 "Dėl nekilnojamojo turto objektų savininkų arba jų įgaliotų asmenų nesinaudojimo nekilnojamojo turto objektu deklaravimo tvarkos aprašo tvirtinimo" pakeitimo".
 • 2018 m. gegužės 30 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 5TS-1332 "Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 5TS-801 "Dėl Lazdijų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo" pakeitimo".
 • 2017 m. gruodžio 27 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 5TS-1138 "Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 5TS-801 "Dėl Lazdijų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo" pakeitimo".
 • 2017 m. rugsėjo 22 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 5TS-1030 "Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. 5TS-926 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų" pakeitimo".
 • 2017 m. liepos 31 d. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 10V-831 "Dėl dokumentų, reikalingų vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą kintamosios dalies tikslinimui, formų patvirtinimo". Prašymo patikslinti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą kintamąją dalį dėl nekilnojamojo turto nenaudojimo-sąžiningumo deklaracijos forma Word, Pdf formatu. Nekilnojamojo turto ploto/paskirties tikslinimo lentelės forma Word, Pdf formatu.
 • 2017 m. birželio 28 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 5TS-961 "Dėl nekilnojamojo turto savininkų arba jų įgaliotų asmenų nesinaudojimo nekilnojamojo turto objektu deklaravimo tvarkos aprašo tvirtinimo".
 • 2017 m. gegužės 18 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 5TS-926 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų“.
 • 2017 m. gegužės 18 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 5TS-925 "Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. 5TS-594 "Dėl Lazdijų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo".
 • 2017 m. gegužės 18 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 5TS-924 "Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 5TS-801 "Dėl Lazdijų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo" pakeitimo".
 • 2017 m. kovo 31 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 5TS-801 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“.
 • 2014 m. lapkričio 13 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 5TS-1360 "Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 5TS-217 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo" pakeitimo".
 • 2012 m. gruodžio 14 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 5TS-551 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų".
 • 2011 m. birželio 29 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 5TS-67 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo".
 • 2010 m. lapkričio 19 d. Lazdijų rajono tarybos sprendimas Nr. 5TS-1304 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo".
 • 2010 m. rugsėjo 22 d. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 10 V-622 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokėtojų registro patikslinimo tvarkos aprašo patvirtinimo".
 • 2010 m. birželio 16 d. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus įsakymu Nr. V-107 patvirtinta Lazdijų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos mokėtojų registro tikslinimo tvarka.
 • 2010 m. birželio 11 d. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 10V-360 "Dėl komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo" turto objektų, esančių Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje, faktinei būklei nustatyti.
 • 2010 m. birželio 11 d. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 10V-355 patvirtinta prašymo – sąžiningumo deklaracijos ir lentelės forma dėl nekilnojamojo turto ploto/paskirties tikslinimo.
 • 2010 m. gegužės 20 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 5TS-1179 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų".
 • 2008 m. lapkričio 14 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 5TS-615 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo".
 • 2008 m. balandžio 8 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 5TS-387 patvirtintas gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensavimo tvarkos aprašas.
 • 2008 m. vasario 12 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 5TS-320 "Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 5TS-217 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo" pakeitimo".
 • 2007 m. lapkričio 27 d. Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 5TS-217 patvirtinti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai.