Spausdinti

Prienų rajono savivaldybė

Atnaujinta: 2019-09-04

 • 2019 m. rugpjūčio 29 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-231 "Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-267 "Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo" pakeitimo"
 • 2018 m. vasario 8 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-18 "Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T3-136 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo" pakeitimo".
 • 2018 m. vasario 8 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-17 "Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-267 "Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo" pakeitimo".
 • ATMINTINĖ vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokėtojams.
 • 2017 m. birželio 20 d. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus įsakymu Nr. V-162 patvirtinta Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos mokėtojų registro tikslinimo tvarka ir prašymo/sąžiningumo deklaracijos formos Word, Pdf formatu.
 • 2017 m. balandžio 27 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-136 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo".
 • 2017 m. balandžio 27 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-134 "Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-267 "Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo" pakeitimo".
 • 2016 m. gruodžio 22 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-267 "Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo". Nuostatų  1 priedas2 priedas3 priedas.
 • 2016 m. kovo 31 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-61 "Del Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-83 "Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo" pakeitimo".
 • 2015 m. gegužės 28 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-132 "Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-83 "Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo" pakeitimo".
 • 2015 m. sausio 29 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-12 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo".
 • 2014 m. spalio 30 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-212 "Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-83 "Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo" pakeitimo". 1 priedas2 priedas.
 • 2014 m. gegužės 29 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-91 "Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T3-58 "Dėl Prienų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo".
 • 2014 m. gegužės 29 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-90 "Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 24 d. sprendimo Nr. T3-331 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo" pakeitimo".
 • 2014 m. gegužės 29 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-89 "Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-83 "Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo ir nuostatų patvirtinimo" pakeitimo ir papildymo".
 • 2014 m. kovo 31 d. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus įsakymu Nr. V-34 patvirtinta Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos mokėtojų registro tikslinimo tvarka ir prašymo / sąžiningumo deklaracijos forma.
 • 2012 m. vasario 29 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-60 "Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 24 d. sprendimo Nr. T3-331 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo" pakeitimo".
 • 2011 m. spalio 27 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-175 "Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-83 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo" pakeitimo".
 • 2010 m. gruodžio 23 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-282 "Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-83 "Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo" pakeitimo".
 • 2010 m. kovo 25 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-60 patvirtintas Prienų rajono savivaldybės Gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensavimo tvarkos aprašas.
 • 2009 m. gruodžio 24 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-331 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo".
 • 2008 m. spalio 30 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-275 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatos".
 • 2008 m. spalio 30 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-274 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo".
 • 2008 m. spalio 30 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-259 "Dėl Gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".
 • 2008 m. gegužės 29 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-147 "Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T3-83 "Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo" pakeitimo".
 • 2008 m. kovo 27 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T3-83 "Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą" ir šiuo sprendimu patvirtinti Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai.